Gemeente Kollumerland

Monumentenstichtingen Kollumerland gaan fuseren

De Stichting Oud Kollumerland, Stichting Kollumerlandschap en de Monumenten Stichting Kollumerland en Nieuwkruisland hebben besloten de krachten te bundelen en te fuseren. Op dinsdag 23 november a.s. om 13.00 uur ondertekenen de bestuurders in het gemeentehuis in Kollum de akte van fusie. Vanaf dat moment gaan zij verder als Stichting Erfgoed Kollumerland en Nieuwkruisland.

In 1973 is door particulier initiatief de Stichting Oud Kollumerland opgericht om te voorkomen dat monumentale panden in Kollum gesloopt werden. Met de verkregen subsidies werden deze panden gerestaureerd. Toen in de jaren negentig de regelgeving veranderde, werd door dit bestuur ook de Stichting Kollumerlandschap opgericht. Daarnaast bestond al de Monumenten Stichting Kollumerland en Nieuwkruisland met het college van burgemeester en wethouders als bestuur. Deze stichting had tot doel het beheren en onderhouden van een aantal molens en kerktorens in de gemeente. Omdat alle drie partijen hetzelfde doel voor ogen hebben is door een commissie de mogelijkheden tot fusie onderzocht en besloten hiertoe over te gaan. Op die manier worden krachten gebundeld en creëert men meer mogelijkheden. Mede omdat het besturen van een monumentenstichting voor het college geen kerntaak is, is ook zij voorstander van de fusie.

De Stichting Erfgoed Kollumerland en Nieuwkruisland zal zich inzetten voor het beschermen en onderhouden van bouwkundige monumenten, beeldbepalende panden, waardevolle landschappelijke elementen en archeologische monumenten in de gemeente Kollumerland c.a.


---

---
////