Rijksoverheid


Toename gebruik Borgstellingsregeling MKB

Nieuwsbericht | 23-11-2010

MKB bedrijven maken meer gebruik van borgstelling vanuit de overheid op hun krediet bij de bank. Dat blijkt uit de 3e kwartaalrapportage over de benutting van de EL&I financieringsinstrumenten die minister Verhagen 23 november 2010 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

In het derde kwartaal 2010 (juli t/m september) hebben ruim 1.000 MKB bedrijven voor in totaal 200 miljoen euro aan borgstelling ontvangen vanuit het ministerie van EL&I. Het gaat om de zogenoemde Borgstellingsregeling Midden- en KleinBedrijf (BMKB). Niet alleen de BMKB, maar ook de overige financieringsinstrumenten van EL&I laten een stijgend gebruik zien. Zo geldt voor de Garantie ondernemingsfinanciering (GO) dat in het derde kwartaal aan 22 bedrijven voor 160 miljoen euro aan borgstelling is verleend.

Uitbreiding Ondernemerskredietdesk

Om het toenemend aantal vragen van ondernemers te kunnen opvangen, trekt minister Verhagen dit jaar eenmalig 90.000 euro extra uit voor de Ondernemerskredietdesk. De Ondernemerskredietdesk beantwoordt vragen van ondernemers en ondersteunt bij kredietaanvragen. De desk is een initiatief van MKB Nederland, VNO-NCW en de Nederlandse Vereniging van Banken. Aanleiding was destijds de moeite die veel ondernemers na het uitbreken van de economische crisis hadden om krediet te vinden voor hun investeringen. Inmiddels heeft de Ondernemerskredietdesk ruim 600 ondernemers geholpen bij het aanvragen van krediet.

Kredietregelingen

De twee belangrijkste kredietregelingen van EL&I zijn de BMKB en de GO. Sinds 2008 staat de overheid voor ca. 1,7 mld euro borg via de BMKB regeling, waarmee bijna 8.000 bedrijven zijn geholpen. De BMKB is bestemd voor MKB-bedrijven tot 250 werknemers met een jaaromzet tot 50 miljoen euro. De GO-regeling richt zich op grote en middelgrote bedrijven en is in 2009 van start gegaan. Inmiddels heeft de overheid voor ruim 600 miljoen euro aan garanties verleend aan 137 bedrijven. Vanwege de toenemende vraag naar GO is het budget voor 2011 naar voren gehaald.

Verantwoordelijk ministerie


* Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Zie ook


* www.twitter.com/eleninieuws | Volg het nieuws van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie via twitter

* Informatie voor de pers

* Antwoord voor bedrijven


* Ondernemen | Onderwerp | EZ, EL&I

Voor vragen aan de Rijksoverheid bel Postbus51: 0800-8051