Gemeente Middelburg

Â
asfalteren aan de noordzijde Dampoort aquaduct

Asfalt voor het Dampoort aquaduct

Deze week zijn de werkzaamheden begonnen met het aanbrengen van een asfaltlaag in het Dampoort aquaduct.
Naar verwachting zal het gehele nieuwe Middelburgse deel van de N57, inclusief het Dampoort aquaduct, het eerste kwartaal 2011 worden opengesteld voor het wegverkeer. Het gereedkomen van het aquaduct laat iets langer op zich wachten. Rijkswaterstaat vindt de veiligheid van de automobilist belangrijker dan de afspraak om het gehele Middelburgse deel op 1 december vrij te geven voor het verkeer.

Wel gaat op 1 december een deel van de nieuwe N57 tussen het knooppunt âDe Roode Leeuwâ bij Nieuw- en Sint Joosland en de aansluiting met Arnestein voor het verkeer open.

Gemeente Middelburg | Kanaalweg 3 | 4337 PA Middelburg | 0118 675000 | routebeschrijving | openingstijden | info@middelburg.nl