Vereniging VNO-NCW

Bedrijfsleven en natuurorganisaties grijpen kansen voor biodiversiteit

23-11-2010 - Het Nederlandse bedrijfsleven en ruim 30 natuurorganisaties gaan samen op zoek naar mogelijkheden om het verlies van biodiversiteit tegen te gaan.

Dinsdag tekenen VNO-NCW voorzitter Bernard Wientjes en voorzitter Roger van Boxtel van IUCN NL hiertoe een intentieverklaring voor de oprichting van het Platform Biodiversiteit en Bedrijfsleven. Dit gebeurt op het congres `Biodiversiteit: Kansen voor een nieuwe economie' in Natura Artis Magistra te Amsterdam. MKB-Nederland en LTO- Nederland en ruim 30 natuurorganisaties van Natuurmonumenten tot Wetlands International sluiten zich hierbij aan.

Zij willen samen afspraken maken over beleidsvoorstellen, innovaties, activiteiten en projecten die de ecologische voetafdruk verminderen of compenseren. Economie en natuur moeten wereldwijd beter in harmonie blijven. Tijdens het congres `Biodiversiteit: Kansen voor een nieuwe economie' komen voorbeelden aanbod waaruit blijkt dat dit voor bedrijven ook profijt op kan leveren.

Ook de Nederlandse ecosystemen en Natura 2000 zijn hierbij van groot belang. De ecologische hoofdstructuur in Nederland kan alleen tot stand komen als bedrijven en groene organisaties samenwerken en de overheid daarbij actief betrekken.

Biodiversiteit, waar ook ter wereld, is voor Nederland met zijn open economie van groot belang, willen we kunnen blijven rekenen op de beschikbaarheid van voldoende natuurlijke grondstoffen en de diensten die ecosystemen ons bieden, zoals schoon water en een vruchtbare bodem.

Het verlies aan biodiversiteit vertegenwoordigt nu al miljarden euro's.

Mededeling voor de redactie
IUCN NL is de Nederlandse tak van de International Union for Conservation of Nature, 's werelds grootste en oudste unie van natuurorganisaties, wetenschappers en overheidsinstellingen en vertegenwoordigt ruim 30 in Nederland gevestigde organisaties. www.iucn.nl/leden

VNO-NCW is de grootste ondernemingsorganisatie van Nederland. De bij VNO-NCW aangesloten bedrijven en (branche)organisaties - tezamen zo'n 115.000 ondernemingen - vertegenwoordigen 90 procent van de werkgelegenheid in de Nederlandse marktsector

Het congres `Biodiversiteit: Kansen voor een nieuwe economie' wordt georganiseerd door het ministerie van EL&I, Natura Artis Magistra, NERN en IUCN NL. http://www.artis.nl/artis-academie/congres-biodiversiteit

Voor meer informatie en interviewverzoeken:
Willem Ferwerda, directeur IUCN NL, Saskia Gaster, woordvoerder, saskia.gaster@iucn.nl, 0651171518

Angélique Heijl, woordvoerder VNO-NCW, 070 3490167, 06 52454939
---