Gemeente Edam-Volendam

Verwijderen van particuliere speeltoestellen

Trampoline Nu de informatieavonden over het nieuwe speelplekkenbeleid achter de rug zijn heeft het college van B&W besloten dat er handhavend opgetreden gaat worden tegen particuliere speeltoestellen nog in de openbare ruimte zijn achtergebleven.

Alle particuliere speeltoestellen (zoals trampolines) die vanaf 15 december 2010 nog in de openbare ruimte staan zullen door de gemeente worden verwijderd.

Deze worden dan nog 13 weken op de gemeentewerf opgeslagen, alvorens te verkopen c.q. te vernietigen. Wanneer u een verwijderd speeltoestel alsnog terug wilt krijgen tegen betaling van de verwijderings- en opslagkosten, kunt u contact op te nemen met de afvalstoffencontroleur, de heer H. Breunis, tel. 398378.