Gemeente Boekel


Te hoge concentratie legionellabacteriën deel sporthal De Burcht

Naar aanleiding van een controle is in een deel van Sporthal de Burcht in Boekel een te hoge concentratie legionellabacteriën vastgesteld in het leidingwater. De betreffende douchegelegenheden zijn per direct gesloten en worden deze week gedesinfecteerd.

Het gaat om de douchegelegenheden van vier kleedlokalen. De overige douchegelegenheden zijn op een ander mengwatersysteem aangesloten en kunnen gewoon gebruikt worden.

Na desinfectie wordt er een nieuw watermonster genomen om te controleren of het waterleidingsysteem vrij is van de legionellabacteriën. Naar verwachting kunnen de betreffende douchegelegenheden binnen twee weken weer in gebruik worden genomen.

De controle vond plaats in het kader van de totstandkoming van een legionellabeheersplan. Naast sporthal De Burcht zijn ook overige gemeentelijke gebouwen gecontroleerd. Nog niet alle resultaten zijn bekend.

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met Hanneke Dam, Beleidsmedewerker Communicatie, tel. 06-51288488 of via info@boekel.nl t.a.v. Hanneke Dam.