Groen!

Dexia medeplichtig aan schendingen internationaal recht

door Eva Brems (federaal parlementslid) op 23 november 2010 in "Internationaal"

Een internationaal burgertribunaal, het 'Russell tribunaal' oordeelde maandag 23/11/2010 dat verschillende bedrijven, waaronder Dexia, medeplichtig zijn aan de schendingen van het internationaal recht die Israel begaat door de bezetting van de Westelijke Jordaanoever. Eva Brems roept op tot meer transparantie zodat de consument bewust kan kiezen welke bedrijven hij of zij ondersteunt.

Een zogenaamd "Russell tribunaal" is een concept bedacht door de Britse filosoof Bertrand Russell. In 1967 riep hij een burgertribunaal samen om in het licht van het internationaal recht oorlogsmisdaden te onderzoeken die begaan waren in de Vietnamoorlog. De voorzitter van dit eerste Russell tribunaal was Jean-Paul Sartre. De Russell stichting steunt thans een Palestina-tribunaal dat in 4 thematische sessies verloopt. De eerste sessie in Barcelona onderzocht de medeplichtigheid van de EU en haar lidstaten. De sessie die in Londen plaatsvond boog zich over de rol van ondernemingen.

Het Palestina-tribunaal geniet de steun van een indrukwekkende lijst aan personaliteiten uit de internationale politieke, academische en artistieke wereld (Noam Chomsky, Ken Loach, Boutros Boutros Ghali...), en kon een beroep doen op een jury waarin topjuristen samen zetelen met personen met een hoog moreel gezag (bv. De Noord-Ierse Nobelprijswinnares Mairead Corrigan Maguire).

Gedurende 2 dagen hoorde het tribunaal deskundigen en getuigen. Het verdict luidt dat bedrijven niet enkel moreel, maar ook juridisch aansprakelijk kunnen worden gesteld voor hun medeplichtigheid aan de bezetting. Een van de prominente casusen die het tribunaal onderzocht, is de betrokkenheid van Dexia. Dexia heeft de volledige controle over Dexia Israel, een bank die illegale Joodse nederzettingen financiert.

Eva Brems (Groen!) woonde de zitting van het tribunaal bij: "Het tribunaal ging opvallend zorgvuldig te werk. Voor elke bewering moest bewijs aangedragen worden. De jury tilde zwaar aan het feit dat Dexia niet alleen winst maakt ten koste van schendingen van het internationaal recht, maar deze tevens mee ondersteunt door als financierder op te treden".

Het Tribunaal spoort actiegroepen aan om bedrijven die medeplichtig zijn aan de bezetting te boycotten en om rechtszaken aan te spannen tegen de bedrijven zelf of tegen overheden die hen laten begaan. Eva Brems: "Ik zie ook aanknopingspunten voor wetgevend werk. Op het vlak van etikettering bijvoorbeeld. Heel wat "made in Israel" producten komen in werkelijkheid uit bezet gebied. Op die manier gebeurt er niet alleen fraude tov EU douanerechten (Israel heeft een vrijstelling, de bezette gebieden niet) maar wordt het ook heel moeilijk voor burgers om bewust te consumeren."

IFRAME:
http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.groen.be %2Factualiteit%2FNieuwsflash-dexia-medeplichtig-aan-schendingen-interna tionaal-recht_1808.aspx&layout=standard&show_faces=true&width=450&actio n=recommend&colorscheme=light&height=80

Contact: Eva Brems -