Gemeente Anna Paulowna

Gemeenteraad besluit over leges 2011

De gemeenteraad van Anna Paulowna behandelt in de raadsvergadering van 13 december de nieuwe legestabel voor 2011. Daarin staat welke vergoedingen de gemeente in rekening brengt voor de administratieve handelingen en dienstverlening van de gemeente. De legestabel wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld.

Â

Gehandicaptenparkeerkaart

Een belangrijke prijswijziging betreft de kosten voor een gehandicaptenparkeerkaart. Kunt u door gezondheidsproblemen niet van de parkeerplaats naar de plek van bestemming lopen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerkaart. Alle kosten voor zoân parkeerkaart zijn nu voor rekening van de gemeente. Als de gemeenteraad de legestabel 2011 vaststelt betaalt u daar vanaf 1 januari 2011 echter 96 euro voor. U betaalt dan namelijk zelf de kosten voor de indicatie van de arts (⬠80,-) plus de productiekosten van de kaart (⬠16,-). De uren van de Wmo-consulent blijven voor rekening van de gemeente.

Â

Â

Overige wijzigingen

Verder wordt op veel leges een inflatiecorrectie van twee procent gehanteerd en stijgen de huwelijkskosten met ruim veertig euro. Ook wijzigen de kosten voor de aanvraag van een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie. Aanvragen die schriftelijk of aan de balie worden gedaan vallen in 2011 iets duurder uit, terwijl een aanvraag via internet juist goedkoper wordt in vergelijking tot 2010.

Â

Zodra de nieuwe legestabel is vastgesteld vindt u die op de website. Â

Â