Gemeente Binnenmaas

Onderzoek naar communicatiemiddelen Binnenmaas

23-11-2010 Enquête

Een (studenten)onderzoeksteam van de Christelijke Hogeschool Ede doet in opdracht van gemeente Binnenmaas onderzoek naar de waardering van de externe communicatiemiddelen van de gemeente. In de komende weken worden in de verschillende kernen van Binnenmaas ook straatinterviews afgenomen.

De hoofdvraag van het onderzoek is hoe men de communicatie van de gemeente waardeert. Om dit te meten is een enquête opgesteld. Belangstellenden die hun mening willen geven over de communicatiemiddelen van Binnenmaas kunnen deze online invullen:


* Klik hier voor de link!

De studenten zullen bovendien op verschillende plaatsen in Binnenmaas inwoners verzoeken om deel te nemen aan het onderzoek en hen een vragenlijst voorleggen. De vragen gaan over bijvoorbeeld gebruik en waardering van de gemeenterubriek in huis-aan-huisblad Het Kompas, maar ook over de website, twitter en andere communicatiemiddelen.

Het onderzoeksteam zal in januari 2011 haar resultaten, conclusies en adviezen presenteren. De gemeente Binnenmaas laat dit onderzoek uitvoeren om een beeld te krijgen van het gebruik van en de waardering voor de communicatiemiddelen. Welke informatiebronnen gebruiken inwoners voor hun informatie van en over de gemeente, hoe waarderen ze die en wat wordt wellicht gemist?