Gemeente Hoorn

Hoorn is voorbereid op de winter

Hoorn heeft zich optimaal voorbereid op de komende winter. Dit geldt zowel voor de inzet van het materieel als voor de communicatie. De gemeente kan 24 uur per dag Meteo Consult raadplegen voor de gladheidvoorspellingen. De website www.hoorn.nl verschaft inwoners en bedrijfsleven actuele informatie. Voor wie op de hoogte wil blijven van de meest recente acties en meldingen, is er de Twitter-account @gladheidHoorn. De tijd komt er weer aan dat de gemeentelijke gladheidbestrijders vroeg hun bed uit moeten om de wegen berijdbaar te houden. Willen ze de ochtendspits voor zijn, dan moeten zij op tijd aan hun strooiroutes beginnen. Ochtendgladheid is een berucht verschijnsel. Door een combinatie van luchtvochtigheid en lage nachttemperaturen vriezen de wegen in de vroege ochtend op en kan het plaatselijk spekglad worden.

Vaste strooiroutes Hoorn kent vijf vaste strooiroutes. De vijf strooiwagens rijden elk een route met een strooiduur van ongeveer 3,5 uur. Op de hoofdroutes worden twee vrachtautos ingezet. Twee tractoren rijden door de binnenstad en over de hoofdfietsroutes. Een pick-upbusje volgt een route rondom de winkel- en wooncentra, grote parkeerplaatsen en de NS-stations. Buiten de gemeentegrenzen worden de hoofd- en doorgaande wegen door het Hoogheemraadschap en de provincie gestrooid.

Materiaal en materieel De gemeente Hoorn heeft de beschikking over vijf natzoutstrooiers: twee stuks 6 m³- opzetstrooiers voor de doorgaande wegen en busroutes, twee 1,7 m³- aanhangstrooiers voor de doorgaande fietspaden en de binnenstad en een 0,8 m³- opzetstrooier voor parkeerplaatsen, winkelcentra en rondom stations. Alle wagens zijn voorzien van een routeregistratiesysteem, waarin de routes voorgeprogrammeerd zijn.

De gladheidcoördinatoren van de afdeling Riolering en Wegen hebben de beschikking over actuele weersvoorspellingen via onder andere de gegevens van een eigen meetstation. Ook kan er 24 uur per dag een beroep gedaan worden op de meteorologen van Meteo Consult die de gladheidvoorspellingen voor heel Nederland bijhouden. Verder is er regelmatig contact tussen de coördinatoren van het Hoogheemraadschap.

Het principe van nat strooien De strooiapparatuur op de wagens die strooien, brengt eerst een kleeflaag op het wegdek aan van verneveld pekelwater. Direct daarop strooit dezelfde machine zout. Op deze wijze hecht het zout aan het wegdek en wordt het niet door het verkeer van de weg gereden. Hierdoor kunnen de gladheidbestrijders veelal in de avonduren al de strooiroute rijden. Een niet glad-garantie valt echter niet te geven. De weggebruikers moeten zelf altijd goed blijven opletten.

Sneeuwploegen Zolang het niet al te hard sneeuwt, kunnen de gladheidbestrijders meestal volstaan met meer zout strooien. Bij sneeuwval van meer dan 3 centimeter monteren ze sneeuwploegen voor de voertuigen. De combinatie van ploegen en strooien met zout kan zo de wegen begaanbaar houden. Bij ernstige gladheid en sneeuwval helpen de medewerkers van de rayons mee in de winkel- en wooncentra en woonwijken.

Onvoorspelbare situaties Soms ontstaat er plotseling extreme gladheid door het vastvriezen van sneeuw en ijs na een korte dooiperiode. Zulke situaties zijn niet voorspelbaar en kunnen dus niet preventief bestreden worden. In zon geval is de eerste prioriteit van de gemeente het berijdbaar maken van de vaste strooiroutes.

Strooien en het milieu Strooizout zorgt voor verzilting van de bermen. De gemeente is er dan ook alles aan gelegen om de belasting van het milieu tot een minimum te beperken. Dankzij de methode van het preventief strooien behalen de Hoornse gladheidbestrijders een reductie van 40 procent op de hoeveelheid strooizout die zij anders jaarlijks nodig zouden hebben. Dit komt doordat er minder zout in de berm waait en doordat ze 20 procent minder vaak hoeven uit te rukken.

Eigen straatje De gemeente doet zoals gebruikelijk een beroep op de inwoners om hun eigen straatje sneeuw- en ijsvrij te houden. Dit was altijd al een goede gewoonte. In 2003 is het als een plicht opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening. Reik hierbij de helpende hand aan buren die, omdat ze oud of minder valide zijn, niet zelf hun straatje begaanbaar kunnen houden.

Communicatie Wie wil weten wat de actuele weersverwachting voor Hoorn is en hoe de routes lopen, kan deze vanaf 1 december 2010 bekijken op www.hoorn.nl. Wilt u op de hoogte blijven van de meeste recente acties en meldingen, kijk dan op de Twitter-account @gladheidHoorn.