Rijksvoorlichtingsdienst

IDEA brengt 10 jaar lang werelden bij elkaar

Tien jaar geleden, op 23 november, kwamen de eerst reservisten van IDEA (Integrated Development of Entrepreneurial Activities) bijeen. IDEA vormt een van de pijlers van de uit Afghanistan bekende 3D-benadering of Comprehensive Approach, het samenspel van veiligheid, ontwikkeling en diplomatie. IDEA is inmiddels actief geweest in Centraal Bosnië en in Afghanistan. IDEA viert haar lustrum vandaag in Soesterberg met een symposium met gerenommeerde gastsprekers van het bedrijfsleven, politiek en overheid. Centraal staat de vraag of IDEA werelden dichter bij elkaar heeft gebracht, en wat de concrete resultaten van IDEA zijn.

Welvaart speelt een belangrijke rol bij het voorkomen van conflicten of, wanneer een conflict is uitgebroken, het wegnemen van één van de oorzaken van het conflict. Specialisten van IDEA houden zich daarmee bezig. Ze worden toegevoegd aan een Nederlandse militaire eenheid en proberen ondernemerschap te bevorderen. Want een gezonde economie draagt bij aan veiligheid. Er is echter een wisselwerking: zonder die veiligheid kan een economie zich niet ontwikkelen. IDEA zet daarom, eventueel nog tijdens een conflict, de eerste stappen tot wederopbouw, onder de bescherming van Nederlandse militairen. Dat alles was niet vanzelfsprekend. Reservisten (militairen) die zich met economische ontwikkeling bezighouden, werkgevers die het goed moeten vinden dat "hun" medewerkers tijdelijk naar onveilige gebieden gaan, samenwerking tussen hulporganisaties en (reserve-) militairen lag niet voor de hand.

IDEA is een van de netwerken van het 1 CIMIC bataljon van de Koninklijke Landmacht. CIMIC staat voor Civil Militairy Cooperation. Specialisten van IDEA zijn op tijdelijke en vrijwillige basis inzetbaar voor uitzendingen naar crisisgebieden. IDEA specialisten richten zich op economische wederopbouw van het midden- en kleinbedrijf.

Sprekers tijdens het symposium zijn Vice-admiraal Wim Nagtegaal, plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten, Hans van Baalen, Europarlementariër, Graeme Buckley, Head Small Enterprise Development Unit, Enterprise Department, International Labour Organization, Geneva, Bernard Wientjes, voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW èn voorzitter van het Platform Defensie-Bedrijfsleven, Secretaris-generaal van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Mr. Ed Kronenburg, en Diederik Laman Trip, voorzitter van de Adviesraad voor Micro-kredieten Nederland en vice-voorzitter van de Stuurgroep IDEA.

Noot voor redacties (