Greenpeace

Ontbossers willen Indonesisch bossenfonds misbruiken

23 november 2011

Nederland -- Het bossenfonds van 1 miljard dollar, dat Noorwegen eerder dit jaar aan Indonesië toezegde, dreigt te worden misbruikt door de palmolie- en papierindustrie. Het geld is bedoeld om miljoenen hectaren regenwoud te beschermen en zo de CO2-uitstoot terug te dringen. Bedrijven willen dat ook plantages meetellen als bos, waardoor ze hun grootschalige plannen voor de aanleg van nieuwe plantages kunnen financieren met dit fonds. "Hierdoor zou geld bedoeld om het regenwoud te beschermen juist gebruikt worden om bossen te kappen voor de aanleg van plantages", zegt Suzanne Kröger, campagneleider bossen van Greenpeace.

Greenpeace lanceert vandaag het rapport `Protection Money' (1) over de afspraken tussen Indonesië en Noorwegen om door het beschermen van bossen te financieren de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Dit principe, internationaal aangeduid als Reduced Emsissions from Deforestation and forest Degradation (REDD), staat hoog op de agenda van de nieuwe ronde klimaatonderhandelingen die over een paar dagen begint in Cancun, Mexico. Het Indonesisch-Noorse bossenfonds geldt als een voorbeeld van hoe REDD zou kunnen werken.

De industrie en de overheid in Indonesië hebben grote uitbreidingsplannen. Het rapport laat zien dat de gebieden waar de plantages zijn gepland voor 40 procent bestaan uit regenwoud. Dit betekent dat een regenwoud met een oppervlakte groter dan heel Duitsland zal verdwijnen (2). Dit omvat de helft van het overgebleven orang-oetanleefgebied (3). Door het kappen van deze wouden zullen enorme hoeveelheden CO2 vrijkomen, die zijn opgeslagen in deze regenwouden en veengebieden. Dit is vier keer zo veel als de jaarlijkse wereldwijde uitstoot van broeikasgassen (4).

"President Susilo Bambang Yudhoyono wil de CO2-uitstoot van zijn land sterk verminderen. De afspraken met Noorwegen zouden een geweldig voorbeeld kunnen zijn hoe landen samen bossen kunnen beschermen en klimaatverandering tegengaan", aldus Suzanne Kröger. Volgens cijfers van de Indonesische overheid kunnen de doelstellingen voor een hogere palmolie- en papierpulpproductie ook worden gehaald door het verhogen van opbrengsten van de huidige plantages (5). Op deze manier is het niet nodig om nog meer bossen te kappen. "De industrie kan haar doelstellingen halen zonder nog één boom om te hakken. Dat is winst voor de industrie en voor de Indonesische economie, maar ook voor de regenwouden en de mensen en dieren die ervan afhankelijk zijn."

Greenpeace roept op tot een onmiddellijke stop op het kappen van regenwouden voor nieuwe plantages en de volledige bescherming van veengebieden.

(1) Greenpeace Report: "PROTECTION MONEY": http://www.greenpeace.org/international/en/publications/reports/Protect ion-Money/

(2) Greenpeace analyse gebaseerd op de Minister van Bosboyw `Landuse maps (provincial planning maps/Forest Land Use by Consensus maps (TGHK)' 2010 en 2009 Ministry of Forestry data for Landcover Indonesia 2006.

(3) Greenpeace analyse gebasserd op de 2010 Ministry of Forestry `Landuse maps (provincial planning maps/Forest Land Use by Consensus maps (TGHK) 2009 Ministry of Forestry data for Landcover Indonesia 2006 en 2004 `Borneo Orangutan PHVA Habitats Units' Meijaard et al, de meest recente data beschikbaar.

(4) Greenpeace analyse gebasseerd op cijfers van a) DNPI `Indonesia's greenhouse gas abatement cost curve' August 2010 b) 2010 Ministry of Forestry Landuse maps (provincial planning maps/Forest Land Use by Consensus maps (TGHK)' c) 2009 Ministry of Forestry Landcover Indonesia 2006 d) 2009 Ministry of Environment `Indonesia second national communication under the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) - Summary for policy makers'.

(5) a) Pulphout plantages hebben een cyclus van 7 jaar. De aangenomen jaarlijkse koolstof opname van van 8tC/ha/yr (DNPI `Indonesia's greenhouse gas abatement cost curve' August 2010) veronderstelt een productiviteit van 32m3/ha/yr = 224m3 bij het oogsten. De huidige maximale gemiddelde jaarlijkse oogst is 60m3 (Ministry of Forestry December 2009: Bina Produksi Kehutanan Data Release Ditjen BPK sd).

b) Palm oil: `It is feasible for the government to set 40 million tons of palm oil production without expanding plantations', Deputy Agriculture Minister quoted September 28th 2010, `Step Up Palm Oil Production Without Expansion' Media Indonesia www.mediaindonesia.com/webtorial/asianagri/eng/?ar_id=NzgyNg

Contact informatie

*

Michiel van Geelen, campagneleider bossen bij Greenpeace, 06 25031007 Laura Westendorp, persvoorlichter Greenpeace, 06 25031013