Gemeente Beek


Predikaat "Koninklijk" voor Harmonie St. Caecilia uit Beek bestendigd

Hare Majesteit de Koningin heeft besloten het Recht tot het voeren van het predikaat âKoninklijkâ aan de Koninklijke Harmonie St. Caecilia Beek voor een periode van vijfentwintig jaar opnieuw te verlenen. Op zondag 21 november jl. werden de geactualiseerde Bepalingen door twee bestuursleden van de Harmonie ondertekend, in aanwezigheid van burgemeester Cremers.

Het predicaat Koninklijk is een onderscheiding voor ondernemingen, verenigingen en instellingen. De Koningin kan een onderneming, vereniging of instelling het recht geven om het predicaat Koninklijk te voeren als deze een zeer belangrijke plaats inneemt in het vakgebied. Ook kan het predicaat Koninklijk gegeven worden als de organisatie van landelijke betekenis is of 100 jaar bestaat of daarna met een veelvoud van 25 jaar, bijvoorbeeld 125 of 150 jaar.

De predikaten worden voor bepaalde tijd verleend. Het is aan Hare Majesteit de Koningin om het Recht tot het dragen van het predikaat âKoninklijkâ te verlengen. Een dergelijk verzoek dient te worden voorzien van een beschrijving van de positie in de afgelopen 5 jaar (incl. financiën), en daarbij het verwachte toekomstperspectief. Â