CDA


Van Toorenburg: richtlijnen voor rechters
dinsdag 23 november 2010

Rechters moeten richtlijnen krijgen voor het opleggen van straffen, zodat de ruimte om afwijkende straffen op te leggen wordt ingeperkt. Daarvoor pleit Madeleine van Toorenburg, woordvoerder Justitie van de CDA-fractie deze week tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Van Toorenburg volgt hierbij het Finse model. Dit betekent dat een standaard strafmaat geldt en in algemene wettelijke criteria is vastgelegd wanneer een straf hoger of lager uitvalt.

Van Toorenburg wees erop dat de richtlijnen voor het Openbaar Ministerie (OM) de afgelopen jaren zijn aangescherpt, maar dat rechters alle vrijheid hebben om daar aan voorbij te gaan. Zo is dit kabinet van mening dat geweld tegen politieagenten of ambulancepersoneel harder wordt bestraft. Van Toorenburg: âMaar als het OM dit eist en de rechter er vervolgens niets mee doet, dan schiet het niet opâ. Daarom wil de CDA-ster strafverzwarende, strafverminderende en strafverlichtende omstandigheden wettelijk vast laten leggen. âZo wordt de rechtspraak democratischer en komen uitspraken meer op één lijn te liggenâ, aldus Van Toorenburg