Milieukeur. Een duurzame keuze

23/11/2010 12:11

Stichting Milieukeur

Maurits Groen overhandigt tijdens het Nationaal Sustainability Congres 2010 het nieuwe logo 'Milieukeur - een duurzame keuze' aan een aantal keurmerkhouders.

Milieukeur kent een integrale benadering van duurzaamheid. Veel duurzaamheidsthema's zijn onderdeel van de Milieukeur certificatieschema's zoals: grondstoffen, energie en watergebruik, schadelijke stoffen, verpakking en afval, gewasbescherming, meststoffen, dierenwelzijn, natuurbeheer en voedselveiligheid. Dit alles is nu gesymboliseerd in het nieuwe logo 'Milieukeur. Een duurzame keuze'.

Méér dan milieu

In 1992 werd het keurmerk Milieukeur geïntroduceerd en niet toevallig met deze naam. In de laatste decennia van de vorige eeuw was 'milieu' een belangrijke component in de begrippen duurzaam, duurzaamheid en duurzame ontwikkeling.

Door de verbreding van 'milieu' naar 'duurzaam' wordt de duurzaamheidsclaim van Milieukeur nu op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd met het nieuwe logo. Die duurzame keuze is zowel van toepassing op producenten (duurzamer produceren met Milieukeur) als op consumenten (duurzamer consumeren met Milieukeur).

Milieukeur

De criteria van Milieukeur worden gebruikt om producten, diensten en bedrijfsprocessen te laten certificeren. Onafhankelijke certificatie-instellingen controleren of wordt voldaan aan die criteria. Per productgroep heeft SMK met certificatie-instellingen een licentie gesloten. Deze instellingen zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie en hebben aangetoond dat ze deskundig, betrouwbaar en onpartijdig controleren. Uitvoering van de controles vindt plaats volgens Europese normen voor productcertificatie (EN 45011).

De Barometer Duurzaam Terreinbeheer, de Barometer Duurzame Bloemist en de Barometer Duurzame Slager zijn onderdeel van de totaal 21 Milieukeur productgroepen.

Per november 2010 zijn er 515 bedrijven met een Milieukeur(deelnemers)certificaat met een veelvoud aan gecertificeerde producten en diensten.

http://www.smk.nl