Provincie Limburg

Nieuws en persberichten

Provincie peilt opnieuw mening inwoners
De Provincie Limburg voert in de komende maanden opnieuw het bevolkingsonderzoek Limburg uit. De inwoners van deze provincie krijgen daarmee de kans om aan te geven wat zij van de Provincie Limburg als bestuursorgaan vinden en verwachten.

De in te vullen vragenlijst heeft betrekking op de vijf beleidsprogrammas die in deze coalitieperiode door Gedeputeerde Staten zijn vastgesteld. Dat zijn: Investeren in steden en dorpen; Investeren in mensen; Bereikbaar en duurzaam Limburg; Investeren in ruimte en Innoveren in Limburg.

Een groot aantal inwoners van Limburg ontvangt deze vragenlijst persoonlijk thuis. Maar iedereen die dat wil, kan er aan deelnemen door de vragenlijst tot en met 7 december aanstaande in te vullen. U vindt het vragenformulier op onze website www.limburg.nl/bol. De antwoorden worden anoniem verwerkt en de onderzoeksresultaten worden in het voorjaar van 2011 op deze website gepubliceerd.

Het onderzoek is eerder gehouden in 1997, 2002, 2004, 2005, 2006 en 2007, 2008 en in 2009.

23-11-2010 10:39