Gemeente Alkmaar


Alkmaar, dinsdag 23 november 2010

Wat vinden nieuwe Nederlanders van naturalisatieceremonie?

Sinds 1 januari 2006 zijn gemeenten verplicht een naturalisatieceremonie te organiseren voor nieuwe Nederlanders. De gemeente Alkmaar organiseert negen ceremonies per jaar. Maar wat vinden de nieuwe Nederlanders hier nou eigenlijk van?

Een naturalisatieceremonie is het laatste verplichte onderdeel van het proces voor het verkrijgen van het Nederlanderschap. Elke gemeente is verplicht een naturalisatieceremonie te organiseren maar bepaalt zelf de invulling van het programma. Om te weten hoe mensen de ceremonie in Alkmaar ervaren, heeft het Team Onderzoek en Statistiek van de gemeente Alkmaar in de periode van november 2009 tot en met juni 2010 aan honderd nieuwe Nederlanders een enquête voorgelegd. In totaal hebben er 42 gereageerd. Dat is een redelijk resultaat.

Conclusie

Het blijkt dat de deelnemers aan de ceremonie bijzonder tevreden zijn over de wijze waarop zij door de gemeente Alkmaar zijn geïnformeerd. Ook zijn zij tevreden over de locatie en de ceremonie zelf. De toespraak van de (loco)burgemeester wordt goed begrepen en het optreden van de Spaanse soldaat, die op ludieke wijze iets verteld over de geschiedenis van Alkmaar, als bijzonder leuk ervaren. Omdat de deelnemers tijdens de ceremonie de eed of belofte moeten uitspreken, vonden ze het fijn om de tekst bij de hand te hebben. Alleen mag het volgens sommigen wat feestelijker; "Het is tenslotte feest. Het is nu mijn land".

Het Team Onderzoek en Statistiek heeft zich alleen gericht op de tevredenheid van de ceremonie. Het nut van de ceremonie is onderzocht door het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum van het ministerie van Justitie (WODC). Het WODC heeft onder andere gekeken of de ceremonie bijdraagt aan de verbondenheid met de maatschappij en of men meer gaat deelnemen aan de Nederlandse samenleving. De resultaten van dit onderzoek zijn te vinden op de website van het WODC: www.wodc.nl.

Meer informatie

Het volledige rapport van het Team Onderzoek en Statistiek is te vinden op www.alkmaar.nl > Feiten & Cijfers.