Gemeente Heemskerk


dinsdag, 23 november 2010

Jaarverslag leerplicht schooljaar 2009-2010

Het jaarverslag leerplicht 2009-2010 laat twee belangrijke ontwikkelingen zien. Er is een lichte daling van het totaal aantal verzuimmeldingen én er zijn veel zorgmeldingen. Deze twee trends zijn mede het gevolg van de gezamenlijke aanpak van leerplicht en scholen om dreigend of beginnend verzuim in een vroeg stadium aan te pakken en op deze manier later mogelijk (wettelijk) verzuim te voorkomen.

Preventief werken doet de gemeente Heemskerk onder meer in de vorm van leerplichtspreekuren op school. Er is per januari 2010 een pilot gestart met een leerplichtspreekuur op het Kennemer College, locatie MAVO. Het doel van de spreekuren is dat het leidt tot minder verzuim en uitval. In een zo vroeg mogelijk stadium gesprekken voeren met leerlingen kan erger schoolverzuim voorkomen.
Door de aanwezigheid van de leerplichtambtenaren in de school, voelen de leerlingen de controle waaruit ook een preventieve werking vanuit gaat. Inmiddels is er besloten ingaande schooljaar 2010-2011 ook op de locatie beroeps van het Kennemer College te starten met het leerplichtspreekuur.

Acties leerplicht
Voor het lopende schooljaar (2010-2011) heeft leerplicht de volgende acties op stapel staan. Er komt een vernieuwde versie van de Leerplichtfolder gemeente Heemskerk uit, de leerplichtspreekuren worden verder uitgebreid, er komt een aanscherping van de uitvoering van de luxeverzuimcontrole's en leerplicht gaat weer actief deelnemen aan de Dag van de Leerplicht in maart 2011. Ook wordt nauwer samengewerkt met HALT waardoor lichte spijbelaars eerder aangepakt worden. Het jaarverslag is te downloaden via deze website.
---