MKB-Nederland

'Overheid moet wettelijk verplichte NEN-normen kosteloos aanbieden'

23 november 2010
'Overheid moet wettelijk verplichte NEN-normen kosteloos aanbieden'

MKB-Nederland en VNO-NCW vinden dat als de overheid in wetten dwingend naar NEN-normen verwijst, zij deze ook gratis beschikbaar moet stellen. Afgelopen week oordeelde het Gerechtshof, anders dan de Rechtbank Den Haag, dat de overheid daar niet toe verplicht is. De in het ongelijk gestelde partij heeft aangegeven in cassatie te gaan. De ondernemersorganisaties stellen dat het `krom' is dat het bedrijfsleven nu moet betalen voor deze voorgeschreven normeringen die -nota bene- ook vaak opgesteld worden door private partijen.

De Rechtbank Den Haag besloot op 31 december 2008 dat de overheid dwingende verwijzingen naar NEN-normen (normen waaraan producten moeten voldoen en die opgesteld zijn door de Stichting Nederlandse Normen) in wetten gratis beschikbaar moest stellen. Het Gerechtshof stelt dat normen waarnaar wordt verwezen in de bouwregelgeving geen algemeen verbindend voorschrift worden en dus niet direct algemeen geldend zijn. Het Hof is van mening dat het betrokken bedrijfsleven de kosten van de normen gemakkelijk in de prijs kan verwerken.

MKB-Nederland en VNO-NCW roepen het kabinet op een standpunt in te nemen over normalisatie. Volgens de ondernemersorganisaties zijn de normen wel algemeen geldend omdat de wetgever ze van toepassing heeft verklaard. Er is voldoende bekendheid gegeven aan de normen, want iedereen mag ze kosteloos inzien en tegen betaling meenemen. Meer duidelijkheid over de NEN-normen is het bedrijfsleven al jaren geleden toegezegd, maar werd door deze rechtszaak steeds vooruitgeschoven.

Vrijblijvend
Positief is dat deze uitspraak geen afbreuk doet aan het vrijwillige karakter van normen, zoals die worden toegepast in het kader van EU-nieuwe aanpakrichtlijnen, vinden MKB-Nederland en VNO-NCW. De ondernemingsorganisaties zijn voorstander van samenspraak met alle belanghebbende partijen zoals producenten, handelaren, gebruikers en overheden. Zij zetten met de NEN en de overheid dan ook graag de discussie voort over de recente aanbevelingen van het project `Open Normalisatie', dat een nog beter draagvlak onder normen wil bewerkstelligen en een goede doorvoering van stakeholderanalyses in het gehele NEN-bouwwerk.