Gerechtelijke organisatie

Hoge Raad vernietigt veroordeling medeverdachte moordzaak Amersfoort

Den Haag, 23 november 2010 - Op 25 maart 2006 heeft in Amersfoort een schietpartij met dodelijke afloop plaatsgevonden. Een 16-jarige jongen wordt dodelijk getroffen door een kogel afkomstig uit het pistool van Sidney B., de toenmalige vriend van verdachte.

Procedure bij Rechtbank en Hof
De rechtbank te Utrecht heeft op 23 oktober 2007 de verdachte vrijgesproken van betrokkenheid bij de moord. Zij is wel veroordeeld voor het bezit van het pistool waarmee het slachtoffer is doodgeschoten. De rechtbank heeft namelijk bewezen geacht dat verdachte dat pistool (en de daarbij behorende munitie) in de periode voorafgaande aan de schietpartij tezamen en in vereniging met Sidney B. voorhanden heeft gehad. De verdachte is voor dat feit en voor een aantal andere feiten (drie bedreigingen, een mishandeling en een diefstal met geweld) door de rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht maanden, waarvan 4 maanden voorwaardelijk.

Het Openbaar Ministerie heeft hoger beroep tegen dit vonnis ingesteld. Dat beroep was enkel gericht tegen de beslissingen van de rechtbank met betrekking tot de moord en het bezit van het pistool en de munitie.

Het gerechtshof Amsterdam, zitting houdende in Arnhem, heeft op 21 november 2008 verdachte ook in hoger beroep vrijgesproken van betrokkenheid bij de moord en haar voor het bezit van het pistool met de munitie veroordeeld. Daarvoor kreeg zij een voorwaardelijke gevangenisstraf van één maand. De overige feiten waren in hoger beroep niet meer aan de orde, omdat de veroordeling door de rechtbank wat die feiten betreft onherroepelijk was geworden. Het hof heeft alleen nog bepaald dat voor die feiten een gevangenisstraf van zeven maanden, waarvan drie maanden voorwaardelijk, geldt.

Procedure bij de Hoge Raad
De verdachte heeft tegen het arrest van het gerechtshof beroep in cassatie ingesteld.
Namens de verdachte heeft mr. G. Spong, advocaat te Amsterdam, één middel van cassatie voorgesteld. Het middel houdt in dat uit de door het hof gebruikte bewijsmiddelen niet blijkt dat de verdachte het voorhanden hebben van het vuurwapen en de munitie heeft medegepleegd.

Op 14 september 2010 heeft advocaat-generaal Vellinga in zijn advies aan de Hoge Raad geconcludeerd tot vernietiging van het bestreden arrest, maar alleen wat betreft de beslissingen over het medeplegen van het voorhanden hebben van het vuurwapen en de munitie en de strafoplegging.

De uitspraak van de Hoge Raad
De Hoge Raad oordeelt dat uit de bewijsvoering van het hof niet blijkt dat is voldaan aan de vereisten die gelden voor medeplegen. Uit de omstandigheid dat verdachte toen zij met Sidney B. in de auto zat, het vuurwapen korte tijd heeft vastgehouden toen Sidney B. haar dat wapen en de munitie heeft laten zien, kan niet zonder meer volgen dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het tezamen en in vereniging met Sidney B. voorhanden hebben van het vuurwapen en de munitie. De Hoge Raad heeft daarom de beslissingen van het hof ten aanzien van het bezit van het vuurwapen en de munitie (en ook de voor dat feit opgelegde straf) vernietigd.

Gevolgen van deze uitspraak
Het gerechtshof te Amsterdam, zitting houdende in Arnhem, zal de zaak wat betreft het bezit van het vuurwapen en de munitie opnieuw moeten behandelen. De vrijspraak van de betrokkenheid bij de moord blijft in stand, evenals de veroordeling voor de overige feiten tot een gevangenisstraf van zeven maanden, waarvan drie maanden voorwaardelijk.

Dit is een samenvatting van de uitspraak van de Hoge Raad van 23 november 2010. Bij verschil tussen deze samenvatting en de volledige uitspraak is laatstgenoemde beslissend.

Op dinsdag 23 november is persraadsheer mr. B.C. de Savornin Lohman van
12.00 tot 13.00 uur via onderstaand telefoonnummer bereikbaar voor het geven van toelichting.

Den Haag, 23 november 2010
Mireille Beentjes, communicatieadviseur
Tel. 070-3611262

LJ Nummer

BN7725

Zie het origineel
Bron: Hoge Raad der Nederlanden Datum actualiteit: 23 november 2010 Naar boven