Rijksoverheid


Antwoorden op vragen over de open gestelde subsidieregeling voor het investeren in milieuvriendelijke mestopslag

Antwoorden op vragen over de open gestelde subsidieregeling voor het investeren in milieuvriendelijke mestopslag

PDF document | 2 pagina's | 61 KB

Kamerstuk | 23-11-2010 | EL&I

Download
Zie het origineel

Antwoorden van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, mede namens de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, op de vragen van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit met betrekking tot de open gestelde subsidieregeling voor het investeren in milieuvriendelijke mestopslag.

Verantwoordelijk ministerie


* Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Zie ook


* Mest | Onderwerp | EL&I

Voor vragen aan de Rijksoverheid bel Postbus51: 0800-8051