EIM: MKB steeds internationaler

23/11/2010 13:30

Panteia B.V.

Import het populairst

Ruim één op de drie MKB-bedrijven is op enige wijze actief op de internationale markt. Dit kan zijn door export, import, buitenlandse investeringen en/of internationale samenwerking. Import is als vorm van internationalisering het populairst, gevolgd door export. Het middenbedrijf opereert relatief vaker internationaal dan het kleinbedrijf. Toch zijn in het kleinbedrijf veel internationale actieve bedrijven te vinden. Het MKB in de groothandel, industrie en transportsector zijn het vaakst internationaal actief. Dit blijkt uit onderzoek van EIM. In dit onderzoek wordt ingegaan op vier aspecten van internationalisering: export, import, buitenlandse investeringen en internationale samenwerking.

Typen goederen en diensten bij import en export

Een uitsplitsing naar het type goederen laat zien dat gereed product zowel het vaakst wordt geëxporteerd als geïmporteerd. Diensten worden daarnaast relatief vaak geëxporteerd, terwijl halffabricaten weer vaker worden geïmporteerd. Grondstoffen worden veel minder vaak in- en uitgevoerd. Alleen de landbouw en de industrie vormen hierop een uitzondering.

Buitenlandse investeringen

Van alle MKB-bedrijven heeft in totaal 4 procent in de afgelopen drie jaar investeringen gedaan in het buitenland. In het middenbedrijf ligt dit aandeel een stuk hoger dan in het kleinbedrijf (respectievelijk 11 en 3 procent). Investeringen worden vooral gedaan in productie en verkooporganisaties. In inkooporganisaties en research & development wordt veel minder vaak geld gestoken.

Internationale samenwerking

Ongeveer één op de acht MKB-bedrijven maakt deel uit van één of meerdere internationale samenwerkingsverbanden. Ook hier geldt dat het middenbedrijf vaker internationaal sa enwerkt dan het kleinbedrijf (23 procent tegenover 11 procent).