Gemeente Berkelland

met landschappelijke inpassing op bijeenkomst gepresenteerd

Wegontwerp N18 met landschappelijke inpassing op bijeenkomst gepresenteerd

Rijkswaterstaat werkt aan het opstellen van het Ontwerp-Tracébesluit (OTB) voor de nieuwe N18.

Bijeenkomst N18

Belangrijk onderdeel daarvan is het wegontwerp met de landschappelijke inpassing. Omdat dit onderdeel nu in concept gereed is, hield Rijkswaterstaat op 11 november een informatiebijeenkomst in De Klok in Eibergen om inwoners en belanghebbenden te informeren.

Geen inspraak

De bijeenkomst had een informerend karakter. Er is op dit moment geen inspraak mogelijk. Dat komt omdat het concept-wegontwerp en landschappelijke inpassing nog geen formele status hebben. Pas als het Ontwerp-tracébesluit gereed is en openbaar wordt gemaakt, is er sprake van een formeel besluit. Hierop is inspraak mogelijk. Naar verwachting is dat halverwege 2011.

Verbetering veiligheid en leefbaarheid
Rijkswaterstaat werkt aan de verbetering van de N18 tussen Varsseveld en Enschede. Daarvoor wordt de weg onder andere om de kernen van Eibergen, Haaksbergen en Usselo geleid. Een nieuwe N18 moet verkeersveiligheid en leefbaarheid verbeteren. Daarnaast moet de nieuwe weg de bereikbaarheid van de regio verbeteren en daarmee de economische ontwikkeling stimuleren.