Erasmus Universiteit Rotterdam

Zes VIDI-subsidies voor EUR-onderzoekers

NWO geeft wetenschappers mogelijkheid om vijf jaar onderzoek te doen

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft aan zes wetenschappers van de Erasmus Universiteit Rotterdam een VIDI-subsidie toegekend. Met deze subsidie kunnen zij een eigen onderzoekslijn ontwikkelen en een onderzoeksgroep samenstellen. Zij ontvangen individueel maximaal 800.000 Euro; daarmee kunnen ze vijf jaar aan het onderzoek werken.

De VIDI-subsidie is gericht op onderzoekers die na hun promoveren al een aantal jaren succesvol onderzoek hebben verricht en daarin hebben laten zien dat zij vernieuwende ideeën hebben. Een strenge voorwaarde die NWO stelt is dat zij tot de besten in hun vakgebied behoren.

Vooral het Erasmus MC is met het binnenhalen van vijf subsidies succesvol in deze ronde. Daarnaast is de aanvraag van dr.mr. Xandra Kramer van de Erasmus School of Law gehonoreerd. De zes wetenschappers maken deel uit van een groep van in totaal 556 onderzoekers die een aanvraag indienden. In totaal ontvangen nu 88 van hen een VIDI-subsidie.

Een overzicht van de onderzoekers:

Dr.mr. Xandra Kramer
Erasmus School of Law - Internationaal Privaatrecht en rechtsvergelijking
Kwaliteitswaarborgen voor rechtspraak in Europa Steeds vaker zijn juridische geschillen tussen burgers en bedrijven grensoverschrijdend. De Europese Unie wil het uitvoeren van rechterlijke uitspraken vergemakkelijken. In dit project formuleren de onderzoekers regels die bijdragen aan een 'grenzeloze' tenuitvoerlegging, en tegelijkertijd de kwaliteit van rechterlijke uitspraken waarborgen.

Dr. Mauricio Avendano
Erasmus MC - Volksgezondheid
Fluctuations in the economy and the health of industrialized countries Economische cycli hebben een grote invloed op de volksgezondheid. In dit onderzoek wordt gekeken hoe verschillende economische perioden in de laatste vijftig jaar zich verhouden tot de gezondheid van mensen in zeventien Europese landen en in de Verenigde Staten.

Dr. Marleen de Bruijne
Erasmus MC - Radiologie & Medische Informatica
Computers met Ervaring
Software om medische scans te analyseren werkt vaak slecht als scannerinstellingen veranderen en moet dan handmatig worden aangepast. Dit project stelt computers in staat eerder opgedane ervaring in te zetten bij nieuwe analyses, waardoor aanpassen sneller en makkelijker gaat.

Dr. Antoinette Maassen van den Brink
Erasmus MC - Inwendige Geneeskunde
Migraine bij vrouwen, een hele kopzorg
Het is bekend dat schommelingen in vrouwelijke hormoonspiegels migraineaanvallen kunnen uitlokken. Hoe dit komt, weet men echter nog niet. De onderzoekers uit de groep van Maassen zullen bestuderen hoe hormoonschommelingen, samen met erfelijke factoren, leiden tot het ontstaan van migraineaanvallen bij vrouwen.

Dr. Tamar Nijsten
Erasmus MC - Dermatologie
Zoveel huidkanker
Eén op vijf Nederlanders krijgt huidkanker. De grootste risicofactor om huidkanker te krijgen is er al één gehad hebben. De onderzoekers gaan de genetische verschillen analyseren tussen mensen die één en degene die meer dan één huidkanker ontwikkelen.

Dr. Yvonne Vergouwe
Erasmus MC - Medische Besliskunde
Wat is mijn prognose?
Artsen gebruiken voorspelmodellen om prognoses van patiënten te bepalen. Tijdens modelontwikkeling wordt ten onrechte afhankelijkheid van onderzoeksgegevens genegeerd. Bestaande methoden schieten daarom te kort. De onderzoekers in dit project ontwikkelen nieuwe methoden voor afhankelijke gegevens. Dit leidt tot betere voorspellingen en betere behandelkeuzes.