Haagse Hogeschool


Innovatie in de Praktijk: âVan Idee Naar Winst, de MKB aanÂpakâ

Hoe maak je de stap van strategische innovatie naar implementatie?

Op 18 november 2010 presenteerden de Koninklijke Metaalunie, Syntens en het lectoraat Ondernemen en Innoveren van De Haagse Hogeschool de presentatie van het boek âVan Idee Naar Winst, de MKB aanÂpakâ. Het boek is geschreven aan de hand van ervaringen van 50 ondernemers die tussen september 2007 en februari 2010 hebben deelgenomen aan RAAK innovatieprogramma âEerder, sneller, beter innoveren in de maakindustrieâ van de Stichting Innovatie Alliantie.

Over het boek

Het boek âVan idee naar winst, de MKB aanÂpakâ, geschreven door Robbert Boost (lectoraat Ondernemen & Innoveren, De Haagse Hogeschool) in samenwerking met Syntens en de Koninklijke MeÂtaalunie, Hoe verschillend ook, voor veel ondernemers zijn de vragen rond innoveren vaak dezelfde. Een pasklaar antwoord is er niet. Er worden in dit boek een aantal handreikingen gedaan in de vorm van een aantal âaanpakkenâ, beproefde methoden voor het oplossen van een aantal problemen rond innoveren.

Over de uitreiking

Het boek werd op donderdag 18 november in Grand Café De Deugd uitgereikt aan Aad Reurings van Reurings Precisie Plaatwerk, deelnemer van het bovengenoemde traject. Dit gebeurde tijdens een bijeenkomst met als thema âHoe maak je de stap van strategische innovatie naar implementatie?â. Henk Schout (Lectoraat Ondernemen en Innoveren, De Haagse Hogeschool), Rob van Engelenburg (Koninklijke Metaalunie) en Paul dâHond (Syntens) blikten terug op âEerder, sneller, beter innoveren in de maakindustrieâ en keken vooruit naar het daarop volgende traject dat specifieker ingaat op productinnovatie. Dit tweede (vervolg-)traject, met Dhr Reurings als een van de deelnemende ondernemers, zal starten in de loop van 2011.

Over âEerder, sneller, beter innoveren in de maakindustrieâ

RAAK, een project van de Stichting Innovatie Alliantie, staat voor Regionale Aandacht en Actie voor Kenniscirculatie. Het programma âEerder, sneller, beter innoveren in de maakindustrieâ is ontwikkeld voor ondernemers in de maakindustrie. Gedurende het programma werkten 50 ondernemers uit de regio Zuid Holland, het lectoraat Ondernemen en Innoveren van De Haagse Hogeschool, de Koninklijke Metaalunie, Syntensadviseurs en studenten en docenten van diverse opÂleidingen aan de vraag: âHoe maak je de stap van strategische innovatie naar implementatie?â GeÂdurende de periode is onderzoek verricht naar de manier waarop deelnemende bedrijven innoveren.