Watersportverbond - KNWV

Watersportverbond wil betere bediening spoorbrug

dinsdag 23 november 2010

Het Watersportverbond is bijna dagelijks in de weer om de tijden van sluizen en bruggen zo gunstig mogelijk uit te laten pakken voor de watersporter. Veel bedieningsschemaâs zijn opgesteld in nauw overleg met andere weg- en watergebruikers en zijn maatwerk voor de situatie ter plaatse. Helaas worden bedieningstijden steeds meer beperkt. Het wegverkeer en ook de intensiteit van gebruik van het spoor, worden steeds drukker en zeker in spitsperiodes wordt een brugopening als hinderlijk ervaren.

Spoorbrug over de Vecht bij Weesp
Het Watersportverbond heeft bezwaar gemaakt tegen het voorstel van Prorail voor de openingstijden in 2011 van de spoorbrug over de Vecht bij Weesp. In goed overleg tussen alle partijen, waaronder het Watersportverbond, is gesproken over een âgroene golf bedieningâ, waarbij de watersporter na aanmelding maximaal 30 minuten zou moeten wachten. In het definitieve voorstel ging Prorail toch uit van een wachttijd van maximaal 60 minuten. In een brief aan de Inspectie Verkeer en Waterstaat heeft het Watersportverbond daar tegen bezwaar gemaakt.

Baanhoekbrug bij Dordrecht
Voor zeilers van en naar Gorkum zijn de Baanhoekbrug en de brug in de A27 over de Merwede twee belangrijke bottlenecks. De spaarzame openingstijden moeten beter op elkaar afgestemd worden. Met een beperkt aantal extra openingen van de Baanhoekbrug zou al een hele verbetering bereikt kunnen gaan worden.

Spoorbrug van Harinxmakanaal bij Leeuwarden
Ook de openingstijden van de twee spoorbruggen over het van
Harinxmakanaal bij Leeuwarden kunnen beter op elkaar afgestemd worden. Nu wordt één van de twee op zondag tussen de middag niet bediend. Ook hier leidt een beperkt aantal extra openingen tot een veel betere doorstroming.

Het Watersportverbond doet een beroep op Prorail om de bedieningstijden van deze laatste twee bruggen te verbeteren.

Â