Medisch Spectrum Twente


Medisch Spectrum Twente introduceert thuis bloeddruk meten voor zwangeren

Enschede, 23 november 2010

Gynaecologen van ziekenhuis Medisch Spectrum Twente te Enschede introduceren een nieuwe manier van bloeddruk controle bij risicozwangeren. In Medisch Spectrum Twente krijgen de patiënten een bloeddrukmeter mee , zij meten thuis hun bloeddruk, koppelen de meter aan hun PC en met één simpele handeling worden de gegevens uitgelezen en via Internet verstuurd naar de behandelaar. De data reizen, de patiënten blijven thuis.

Te hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap is nog steeds een belangrijke oorzaak voor de sterfte onder zwangere vrouwen en hun baby's. Deze risicopatiënten bezoeken regelmatig de polikliniek van het ziekenhuis om hun bloeddruk te laten meten. Internationale bloeddruk specialisten hebben in een Europese richtlijn vastgelegd dat bloeddruk meten door risicozwangeren het beste thuis kan gebeuren en niet in de spreekkamer van de arts. Daar treedt het verschijnsel van de "witte jassen hypertensie" op, anders gezegd: te hoge bloeddruk door de stress van het meten. De internationale richtlijn bevat een groot aantal aspecten die nageleefd moet worden om thuis betrouwbaar te meten. Eén van die aspecten is dat patiënten de meetgegevens niet mogen aflezen van de meter om deze vervolgens over te schrijven. Dat leidt tot fouten en maakt het thuis meten onbetrouwbaar.

Eén van de voordelen van het thuis bloeddruk meten is dat patiënten minder vaak naar de polikliniek van het ziekenhuis hoeven te komen. Zulke bezoeken zijn in de zwangerschap belastend en tijdrovend. Patiënten zien na de overdracht van de gegevens ook zelf hun eigen meetwaarden en dat motiveert. Via deze moderne Internet dienst versturen patiënten ook direct berichten naar hun behandelend arts die daarop reageert . Zo is er sprake van intensieve communicatie tussen arts en patiënt. De praktijk laat zien dat patiënten in de beginfase één of enkele keren per dag meten en hun gegevens opsturen en dat al snel veel minder vaak gemeten hoeft te worden. Deze dienst is ontwikkeld door een in Enschede gevestigd bedrijf dat voortgekomen is uit de UT, en wordt gebruikt in verschillende ziekenhuizen door internisten voor patiënten met gecompliceerde hoge bloeddruk . De gynaecologen van MST zijn de eersten die deze dienst gebruiken ten behoeve van zwangeren met een (dreigende) hoge bloeddruk. Gynaecoloog dr. Quatero zegt over deze nieuwe methode: patiënten die de dienst inmiddels gebruiken zijn zeer enthousiast. Voor de patiënt is het veel minder belastend en de meetgegevens zijn betrouwbaarder, zodat we een op de maat van de patiënt toegesneden behandeling kunnen inzetten".