Belgische Federale Overheid

de omzetting van Europese richtlijnen

Steven Vanackere en Olivier Chastel verwelkomen de Conferentie over de omzetting van Europese richtlijnen

Datum: 18 november 2010

Onder toezicht van Minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere en van Staatssecretaris Olivier Chastel, organiseert het Belgisch voorzitterschap op 22 en 23 november een Conferentie over de omzetting van Europese richtlijnen in het Egmontpaleis te Brussel. Staatssecretaris Chastel maar ook Michel Barnier, Europees Commissaris voor interne markt en diensten, en Malcolm Harbour, Voorzitter van de Commissie voor interne markt en consumentenbescherming van het Europees Parlement, zullen het woord nemen.

Na een conferentie onder Tsjechisch voorzitterschap in maart 2009 over de toepassing van het Europees recht in de interne orde van de Lidstaten, zal deze conferentie twee aspecten behandelen. Enerzijds zijn dit de `hard tools' waarover zowel de Europese instellingen als de Lidstaten beschikken ingeval van gebrekkige omzetting. Anderzijds zijn dit de `soft tools', de maatregelen en actiemiddelen waarover de verschillende actoren beschikken om tijdig de omzetting te verwezenlijken.

Steven Vanackere en Olivier Chastel benadrukken het belang van een uitwisseling van `best practices' onder Lidstaten. In dit opzicht zijn de nieuwe bepalingen die het Verdrag van Lissabon invoerde en de verschillende Europese initiatieven binnen het domein van de Interne Markt van groot belang voor de Lidstaten.