Belgische Federale Overheid

richtlijnen : Olivier Chastel geeft kennis van de Belgische ervaring

Opening van de conferentie over de omzetting van de Europese richtlijnen : Olivier Chastel geeft kennis van de Belgische ervaring

Datum: 22 november 2010

Deze maandag 22 november heeft de Staatssecretaris voor Europese Zaken de Conferentie over de omzetting van de Europese richtlijnen geopend. Het Belgische Voorzitterschap heeft deze conferentie om heel wat redenen georganiseerd.

Eerst en vooral `is een correcte en tijdige invoering van de Europese wetgeving essentieel om de verwezenlijking van de door de Europese politiek beoogde doelstellingen te waarborgen en de goede werking van de EU veilig te stellen. Dientengevolge moet de omzetting van de richtlijnen opgevolgd worden, want deze omzetting garandeert de rechten van de ondernemingen en de burgers', aldus Olivier Chastel in zijn welkomstwoord.

Deze conferentie is ook bedoeld om goede omzettingspraktijken uit te wisselen tussen de 27 lidstaten. In dit opzicht herinnert de Staatssecretaris de vertegenwoordigers van de EU aan de in België goedgekeurde maatregelen die een rechtstreeks en positief effect hebben gehad op de omzettingsresultaten. Zo `kunnen we het vastleggen van de autoriteit die bevoegd is voor de omzetting, de planning van de verschillende fases van het omzettingsproces vanaf de publicatie van de richtlijnen en uiteindelijk de invoering van deze informatie in de databank Eurtransbel aanhalen', verduidelijkte Olivier Chastel.

`Door afvaardigingen uit de 27 lidstaten samen te brengen rondom één tafel, heeft het Belgische Voorzitterschap de gelegenheid willen creëren om ideeën aan andere staatssystemen te ontlenen, daar bepaalde mechanismen gelijksoortig, verschillend of misschien zelfs helemaal vernieuwend zouden kunnen zijn in vergelijking met deze die reeds bestaan in een bepaalde lidstaat', verklaarde Olivier Chastel voordat hij afsloot met de hoop dat dit evenement zou bijdragen tot een constructieve en krachtige uitwisseling om zo te kunnen inspelen op toekomstige uitdagingen.

Toespraak (alleen in het Frans beschikbaar)