Gemeente Westvoorne


Actie band op spanning groot succes

Tijdens de Europese Mobiliteitsweek in september van dit jaar heeft de gemeente de Actie Band op Spanning georganiseerd.

Tijdens deze actie die op 14 september is gehouden door de Stichting de Groene Garage zijn zoveel mogelijk autoâs in de gemeente gecontroleerd op een juiste bandenspanning. Autoâs met een onderspanning zijn door de medewerkers van de Stichting weer voorzien van de juiste bandenspanning.

Een juiste bandenspanning is belangrijk voor het milieu en de portemonaie! Een te lage bandenspanning leidt namelijk tot een hoger brandstofgebruik, meer slijtage van de autobanden en een hogere CO-2uitstoot en uitstoot van fijn stof!

Door de Stichting de Groene Garage zijn op 14 september 87 autoâs in onze gemeente gecontroleerd. Bij ruim 66% van het aantal gecontroleerde autoâs was de bandenspanning te laag! Bij 5 autoâs was vermoedelijk zelfs sprake van een lekke band. De eigenaren van laatstbedoelde autoâs zijn gewaarschuwd via een kaart achter hun ruitenwisser. De actie op 14 september heeft geleid tot de volgende voordelen voor het milieu en uw portemonnee:

* besparing van 549 liter brandstof!

* verminderde CO-2 uitstoot van 1542 kg!

* vermindering van fijn stof in de lucht!

De medewerkers van de Groene Garage die de actie hebben uitgevoerd waren bijzonder te spreken over alle positieve reacties van autobezitters die aan de actie hebben meegedaan. Voor iedere autobezitter geldt dat het belangrijk is om minimaal eenmaal in de maand de badenspanning van de auto te controleren! Dit bespaart zoals gezegd brandstof, slijtage aan uw banden en niet in de laatste plaats het milieu. Houd daarom ook in de toekomst uw banden op spanning! Voor meer informatie kijk op www.bandopspanning.nl of bel naar 030 230 68 10 of stuur een mail naar info@bandopspanning.nl.