ChristenUnie


Samenwerking justitiële autoriteiten kan nationale competenties overschaduwen

Samenwerking justitiële autoriteiten kan nationale competenties overschaduwen

111 dinsdag 23 november 2010 14:11 In een stemverklaring bij het rapport Berlinguer over het actieplan tot uitvoering van het Stockholmprogramma, sprak Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie) de vrees uit dat samenwerking tussen justitiële autoriteiten er toe zal leiden dat Europa zich gaat bezighouden met onderwerpen die vallen onder nationale competentie. Daarom kan hij het rapport niet steunen.

,,Europese samenwerking in de Ruimte van Vrijheid, Veiligheid en Recht (RVVR) blijft een gevoelige zaak waarmee zorgvuldig moet worden omgegaan. Samenwerking tussen justitiële autoriteiten kan noodzakelijk zijn om criminaliteit te bestrijden en om rechtvaardigheid en rechtszekerheid in de Europese interne markt te brengen.

Maar bij samenwerking in het kader van de RVVR ligt het gevaar op de loer dat Europa zich bezig gaat houden met onderwerpen die vallen onder de nationale competentie.

In het rapport Berlinguer ligt in paragraaf 40 de nadruk op het wederzijds erkennen van huwelijk- en familierecht zònder dat wordt verwezen naar artikel 81 lid 3 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie. Daarin wordt gesteld dat elke lidstaat soeverein blijft op het gebied van het familierecht met grensoverschrijdende gevolgen. Omdat dit Europese uitgangspunt niet uitdrukkelijk werd gerespecteerd, heb ik het rapport niet kunnen steunen."

Eurofractie