Gemeente Berkelland

over voorzieningen, maar minder over gemeentebestuur

Inwoners tevreden over voorzieningen, maar minder over gemeentebestuur

Bijna 500 inwoners van Berkelland hebben in september van dit jaar de vijfde internetpeiling ingevuld.

Onderzoek

De vragen in deze tweejaarlijks terugkerende burgerpeiling gaan over: de voorzieningen, de leefbaarheid en veiligheid, de gemeentelijke organisatie en het verkeer en vervoer in de gemeente Berkelland. In september is ook voor de vierde maal een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder klanten van de publieksbalie in Borculo. Deze twee peilingen zijn onderdeel van www.waarstaatjegemeente.nl.

`Waar staat je gemeente'

De gemeente Berkelland wil graag weten hoe tevreden de inwoners zijn over de manier waarop we gemeentelijke taken uitvoeren. Daarom voeren we om het jaar zowel de burgerpeiling als het
klanttevredenheidsonderzoek uit. Deze peilingen zijn onderdeel van het instrument `Waar staat je gemeente' van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Doordat meerdere gemeenten in Nederland meedoen aan deze peilingen, kunnen de gemeenten de prestaties en de oordelen van hun inwoners vergelijken en van elkaar leren. Inwoners kunnen ook kijken hoe hun gemeente het doet door naar de website www.waarstaatjegemeente.nl te gaan.

Enkele uitkomsten van het klanttevredenheidsonderzoek

Uit het onderzoek blijkt dat de meeste klanten voor een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs naar de Gemeentewinkel in Borculo gaan. De geënquêteerden gaven aan dat ze over het algemeen tevreden zijn over de dienstverlening. Vooral de waardering voor de medewerkers scoort hoog. De prijs van de producten blijft, net als in 2008, voor veel mensen nog te duur. In twee jaar tijd is de wachttijd voor de publieksbalie verbeterd. Slechts één procent van de klanten hoefde in 2010 meer dan 15 minuten te wachten en 85 procent van de mensen was binnen vijf minuten aan de beurt. In 2008 moest nog 4 procent van de klanten langer dan 15 minuten wachten.

Gemeentewinkel

De geënquêteerden zijn redelijk tevreden over de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de Gemeentewinkel. Het oordeel over de parkeergelegenheid in Borculo is in twee jaar sterk verbeterd, daarentegen is het oordeel over de bereikbaarheid gedaald van een 7,9 naar een 7,4. Naast het contact met de gemeente via de publieksbalie, wilde een kwart van de klanten ook graag contact via het internet. Communicatie met burgers via internet wordt voor de gemeente steeds belangrijker.

Enkele uitkomsten van de burgerpeiling

Voorzieningen

Uit de Burgerpeiling komt naar voren dat de inwoners over het algemeen tevreden zijn over de voorzieningen in hun buurt, zoals het basisonderwijs en winkels voor dagelijkse boodschappen. Het schoonhouden van de buurt is een punt van aandacht, hoewel het oordeel hierover per postcodegebied verschilt. Voor de voorzieningen in de gemeente is een licht negatieve trend te zien, hoewel alle voorzieningen een voldoende scoren. Vooral over de welzijnsvoorzieningen, zoals het buurthuis en jongerencentrum, is in 2010 een stuk minder positief geoordeeld.

Verkeer en Vervoer

Het gaat in 2010, met een stijging van een 5,9 naar een 6,4 beter met de verkeersveiligheid in Berkelland. Het panel is tevreden over de parkeergelegenheid en de bereikbaarheid met de auto van de buurt. Het openbaar vervoer verdient nog wel de aandacht, vooral in de postcodegebieden van Beltrum en Rekken. Inwoners zijn minder tevreden over het onderhoud van wegen en fietspaden in 2010.

Leefbaarheid en Veiligheid

De veiligheid in de Berkellandse buurten is goed te noemen, geen van de ondervraagden van de Veiligheidsmonitor voelde zich vaak onveilig in de eigen buurt. De gemeente heeft ook meer aandacht voor de leefbaarheid en veiligheid in de wijken en betrekt de bewoners hier ook meer bij. De ondervraagden gaven gemiddeld een 7,5 voor de leefbaarheid, en 6,8 voor de veiligheid en een 7,6 voor de woonomgeving.

Gemeentebestuur

Het oordeel over het gemeentebestuur is in de afgelopen twee jaar weer wat gedaald. De stelling `De gemeente wordt goed bestuurd' scoort nu 5,2 tegen een 5,3 in 2008. `Als kiezer heb ik invloed op wat er gebeurt in de gemeente kreeg twee jaar geleden de score 6,0 en nu eveneens een 5,2. Gezien de periode waarover het oordeel wordt gevormd is niet duidelijk in hoeverre deze daling in de vorige of huidige collegeperiode tot stand is gekomen. De ondervraagden zijn wel tevreden over de gemeentelijke informatie via krant en website.

`Samen Anders'

Dat inwoners te spreken zijn over de gemeentelijke dienstverlening, maar minder waardering hebben voor het gemeentebestuur dat hiervoor verantwoordelijk is, is een tendens die al een aantal jaren gaande is. Tussen 2006 en 2008 bleef de waardering gelijk. In de periode 2008-2010 is deze weer wat gedaald. In het kader van het coalitieakkoord `Samen Anders' worden er stappen gezet om in gesprekken met de samenleving over en weer meer begrip te krijgen.

Vervolg

De uitkomsten van Internetpeiling 5 is te vinden op: www.gemeenteberkelland.nl, klikt u dan onder het overzicht Snel naar op: Internetpeilingen. Deze en de andere uitkomsten zijn in de toekomst ook te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl.