Ministerie van Defensie

EU-Battlegroup klaar voor inzet

23 november 2010, 14.31 uur

Militairen van verschillende nationaliteiten werken samen onder de noemer van de EUBG. Foto: ministerie van Defensie De oefening European Rhino 2 is succesvol verlopen voor de staf EU-Battlegroup (EUBG). De eenheid werd na 2 weken oefenen gecertificeerd voor inzet bij rampen en gewapende conflicten. De militairen kregen tijdens de oefening te maken met diverse scenario's rond de militaire inzet bij een etnisch conflict.

In Budel waren afgelopen week 300 militairen in de weer bij de training van de battlegroup-staf. De officieren werden via computers, telefoons en briefings voortdurend gevoed met probleemsituaties rond de inzet bij een denkbeeldig etnisch conflict in Afrika. De brigadecommandant, brigadegeneraal Michiel van der Laan, is tevreden over het verloop van European Rhino.

Begin oktober vond European Rhino 1 in Nederland en België plaats. Deze oefening spitste zich toe op militaire inzet in het ramp- of conflictgebied. De combinatie met European Rhino 2, een oefening op stafniveau, vormt de generale repetitie voor de EUBG onder Nederlandse leiding.

Zelfstandig opererende battlegroup

"Elk deelnemend land heeft ervaring met militaire missies. En ze hebben echt hun beste mensen gestuurd", aldus Van der Laan. "We kunnen tot 120 dagen zelfstandig opereren. Als de problemen dan nog niet zijn opgelost, komt er een vervolg met andere troepen."

Goed toegerust

De brigadegeneraal beschikt binnen zijn eenheid over alle militaire middelen die nodig zijn als er een order komt. Van der Laan: "De Finnen sturen dan bijvoorbeeld hun beste special forces mee op pad." Als, want nog nooit is een EUBG uitgezonden. Dat hij zit te popelen, wil Van der Laan niet zeggen: "We zijn er klaar voor. En we zijn net als timmerlieden: we willen doen waarvoor we zijn opgeleid."

Nederlandse leiding

Tijdens de oefening kreeg de staf te maken met diverse scenario's die zich afspeelden in het inzetgebied. Foto: ministerie van Defensie

De EUBG is in 2005 opgericht, maar het is voor het eerst dat Nederland zo'n halfjaarlijkse battlegroup leidt. In de EUBG doen ook Duitsland, Oostenrijk, Finland en Litouwen mee. Naast de battlegroup van brigadegeneraal Van der Laan is er de zogenoemde Nordic Battlegroup. Deze bestaat uit Noorse, Zweedse en Deense militairen. Beide eenheden kunnen binnen 15 dagen tot 6000 kilometer van EU-hoofdstad Brussel worden ingezet bij humanitaire rampen, natuurrampen en bij (dreigende) gewapende conflicten.