Agentschap NL


Budget Maatwerkadvies Energiebesparing uitgeput

Het budget voor de subsidieregeling maatwerkadvies is uitgeput. Nieuwe aanvragen voor subsidie worden vooralsnog niet in behandeling genomen. Het ministerie van BZK (voorheen het ministerie van WWI) is op de hoogte gesteld van de grote hoeveelheid aanvragen die hierdoor niet gehonoreerd kunnen worden en is zich momenteel aan het beraden hoe hiermee om te gaan.

In afwachting van een besluit van het ministerie zullen de aanvragen die nog niet in behandeling zijn genomen in volgorde van binnenkomst worden geregistreerd. Mocht het ministerie besluiten geen extra budget beschikbaar te stellen voor de Maatwerkadviesregeling, dan zullen ingediende aanvragen worden afgewezen op grond van het overschrijden van het beschikbare subsidiebudget.

Meer duidelijkheid hierover wordt in de komende weken verwacht.