Universiteit Leiden

Tom Eijsbouts benoemd tot hoogleraar Europees recht

Prof.mr. Tom Eijsbouts (1946) is per 1 november bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid benoemd tot hoogleraar Europees recht. Tot 1 november was Eijsbouts hoogleraar Europees en constitutioneel recht aan de Universiteit van Amsterdam. Eijsbouts blijft daarnaast verbonden aan de Universiteit van Amsterdam.

Journalistiek

Eijsbouts studeerde in 1969 aan de Universiteit Leiden af in de rechten en haalde daarna nog een graad aan het Geneva Graduate Institute of International Studies. Vervolgens sloeg Eijsbouts de weg van de journalistiek in en zou deze tot 1986 blijven bewandelen. In deze periode werkte hij ook als docent aan de School voor Journalistiek in Utrecht.

Promotie

Zijn journalistieke carrière heeft Eijsbouts niet afgehouden van het recht: hij bleef het Europese recht trouw, hield de ontwikkelingen bij en schreef er specialistisch over, ook in juridische vakbladen. Zijn aanstelling als docent Europese studies bij de Universiteit van Amsterdam in 1986 was dan ook geen onlogische stap. Promoveren deed Eijsbouts in Leiden, in 1989, op Recht en Toeval. Premissen van âhet beleid in het licht van de feiten.

Jean Monnet-leerstoel

In Amsterdam verwierf Eijsbouts in 1996 een Jean Monnet-leerstoel van de EU. Hij richtte er ook het Hogendorp Centrefor European Constitutional Studies op, evenals het European Constitutional Review, een tijdschrift dat snel een gezaghebbende status opbouwde. In 2000 werd Eijsbouts bijzondere leerstoel omgezet in een gewone.

Eijsbouts wordt gezien als een originele en vernieuwende denker op het gebied van het Europese recht.

(23 november 2010/Corine Hendriks)