Visa samen met de Universiteit Dublin tegen cybercriminaliteit

23/11/2010 14:55

Visa Nederland

Visa gaat samen met de Universiteit Dublin de strijd aan tegen cybercriminaliteit

Amsterdam, 22 november 2010 - Visa Europa heeft een nieuwe samenwerking met het University College Dublin Centre for Cybercrime Investigation (UCD-CCI) bekend gemaakt. De overeenkomst omvat forensisch onderzoek naar hightech financiële criminaliteit en cybercriminaliteit. Het partnerschap betekent dat Visa Europa vanaf heden door het UCD CCI wordt ondersteund bij opsporingsonderzoek, bij onderzoek en ontwikkeling van nieuwe beveiligingsfuncties en bij de ontwikkeling van cursussen voor rechters en openbare aanklagers.

Valerie Dias, Chief Risk Officer van Visa Europa: "Veiligheid is essentieel voor de activiteiten van Visa Europa. Door het betalingssysteem te beveiligen kunnen wij onze kaarthouders, winkeliers en leden beschermen. Fraude en bedrijfsrisico's zijn voortdurend aan verandering onderhevig, maar wij winnen de strijd tegen fraude door meerdere lagen van bescherming te bieden. Dit heeft in 2009 geleid tot 19% minder fraude (jaarcijfers Visa Europa 2009).

"De voortdurende ontwikkeling van cybercriminaliteit vraagt om steeds beter technologisch onderwijs en om de wil een integrale benadering van online beveiliging te ontwikkelen. Het UCD Centre for Cybercrime Investigation is een unieke onderwijs- en onderzoeksinstelling. Wij zien dan ook uit naar onze samenwerking met het onderzoekscentrum om onze kennis van cyberbeveiliging, cybercriminaliteit, computer- en netwerkrecherche en onderzoekstechnieken te vergroten."

Dave O'Reilly van het UCD-CCI voegt daar aan toe: "Bij een toenemend aantal van de gevallen van criminaliteit is onderzoek naar het elektronisch bewijs vereist. Ordehandhavers, rechters en aanklagers moeten stuk voor stuk over de nodige kennis en vaardigheden beschikken, willen zij dit soort zaken tot een goed einde brengen. Als het gaat om het onderzoek naar cybercriminaliteit en overige financiële criminaliteit, heeft het UCD-CCI een lange traditie van steun aan zowel nationale als internationale ordehandhavers. Dit baanbrekende partnerschap tussen het UCD-CCI en Visa Europa stelt beide organisaties in staat het strafrechtelijk systeem te steunen en de kennis te leveren die vereist is om de uitdagingen van de toekomst het hoofd te bieden."

Cybercriminaliteit en hightech financiële criminaliteit vormen de nieuwe uitdagingen van de ordehandhavings- en gerechtelijke systemen in heel Europa. Dit partnerschap volgt op UCD's ontwikkeling van een Europees masterprogramma over onderzoek naar cybercriminaliteit. Het UCD-CCI zal met Visa Europa samenwerken aan de ontwikkeling van speciale cursussen die worden aangeboden aan rechters en aanklagers.

Visa Europa heeft in de strijd tegen fraude lange relaties met zowel ordehandhavinginstellingen als de Europese Commissie. Het partnerschap met UCD-CCI betekent dat Visa Europa binnen de bedrijfstak voorop blijft gaan in de strijd tegen de cybercriminaliteit.