Gemeente Noordwijkerhout


Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Hortus en Westeinde


* Hortus 9, 2211 ZX, bouwen woning, 10-11-2010
* Westeinde 38, 2211 XP, slopen 3 kassen, 12-11-2010

Deze publicatie vloeit voort uit artikel 3.8 Wabo. Deze plannen liggen momenteel niet ter inzage. Mocht tijdens de behandeling blijken dat een inspraakprocedure vereist is, dan wordt dat op deze gemeentepagina aangekondigd.