Gemeente Hoorn

Bewoners in Zwaag en Hoorn- Noord denken mee over hun buurt

11 bewoners uit Zwaag en 15 bewoners uit Hoorn- Noord gaan actief aan de slag om oplossingen aan te dragen voor problemen en verbeterpunten in hun buurt. Ook in Blokker zijn inmiddels 22 bewoners aan de slag gegaan. In november hielden de wijkteams bijeenkomsten met bewoners uit respectievelijk Blokker, Zwaag en Hoorn-Noord. Ze hadden zich opgegeven om mee te denken en te werken aan verbeteringen in hun buurt. Over zon drie maanden presenteren de bewoners hun oplossingen. Voor de dorpen Zwaag en Blokker en wijk Hoorn-Noord maakt de gemeente in samenspraak met de bewoners een nieuw wijkplan voor de komende vier jaar. Eerder dit jaar hebben de bewoners via een buurtenquête hun mening kunnen geven over de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt. Ook kon men op deze enquête aangeven actief te willen bijdragen aan verbeteringen in de buurt. Degenen die dat wilden, waren uitgenodigd voor de bijeenkomsten. Wethouder Michiel Pijl: We zijn samen verantwoordelijk voor de leefbaarheid en veiligheid in onze wijken. Daarom ben ik blij met bewoners die zelf een bijdrage leveren.

werkgroepen Tijdens de bijeenkomsten zijn werkgroepen op het gebied aan woonomgeving, jeugd, overlast en veiligheid, en contacten in de buurt gevormd. Deze groepen gaan komende drie maanden aan de slag. Ze krijgen daarbij ondersteuning van een wijkteamlid. De werkgroepen bepalen zelf voor welke problemen en verbeterpunten ze oplossingen willen aandragen. De groepen hebben als input meekregen de uitkomsten van de eerder gehouden buurtenquêtes. Ook hebben de deelnemers op de bijeenkomsten zelf verbeterpunten aangedragen.

uitvoeren oplossingen Het college beoordeelt uiteindelijk of de aangedragen oplossingen haalbaar en wenselijk zijn. De uitvoerbare plannen krijgen een plaats in het wijkplan. Dit betekent dat het wijkteam deze plannen, mogelijk in samenwerking met bewoners, gaat uitvoeren.

wijkaanpak In een wijkplan staat beschreven wat het wijkteam komende jaren doet om de leefbaarheid en veiligheid in een wijk te verbeteren. Het plan start met het peilen van de ervaringen en meningen van bewoners per buurt. Het wijkteam gebruikt deze informatie om te bepalen welke acties nodig zijn. Het wijkteam bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente, politie, Stichting Netwerk en IntermarisHoeksteen. Per wijk spreekt men met het wijkoverlegorgaan af of het deel wil uitmaken van het wijkteam.