Belgische Federale Overheid

EER/EVA-Raad

Olivier Chastel vertegenwoordigt de Europese Unie op de 34e EER/EVA-Raad

Datum: 22 november 2010

Vandaag, 22 november, heeft Staatssecretaris voor Europese Zaken Olivier Chastel (de Hoge Vertegenwoordiger van) de Europese Unie vertegenwoordigd op de EER/EVA-Raad (Europese Economische Ruimte / Europese Vrijhandelsassociatie), in aanwezigheid van de Ministers van Buitenlandse Zaken van IJsland, Noorwegen en Liechtenstein. Deze Raad vond plaats in twee fasen: de informele politieke dialoog gevolgd door een formele zitting van de Raad.

De politieke dialoog heeft zich toegespitst op de betrekkingen met China, Rusland en het Midden-Oosten. Europa houdt thans een reflectie over zijn betrekkingen met de strategische partners.

Tijdens de formele zitting, na een gedachtewisseling over de algemene werking van de Europese Economische Ruimte, heeft Staatssecretaris Olivier Chastel de EER/EVA-landen geïnformeerd over de recente ontwikkelingen van het Europese energiebeleid. 4 thema's werden benadrukt: de toekomstige Europese energiestrategie, de rol van de EU op het vlak van aardgas, hernieuwbare energieën en de veiligheid van de offshore aardolie- en gasactiviteiten. Volgens Olivier Chastel "is het tijd om na te denken over de toekomstige Europese energiestrategie die in de lijn zal liggen van de Europa 2020-strategie die dit voorjaar werd aangenomen en zal toelaten onze 3 doelstellingen te bereiken: de terugdringing met 20% van de broeikasgassen, 20% hernieuwbare energieën en een toename van 20 % van de energie-efficiëntie".

Achtergrond