Provincie Utrecht

Provincie levert bijdrage aan nieuwe gemeenten

De twee fusietrajecten in het Vecht- en Venengebied krijgen ieder EUR 100.000. Het geld is bedoeld om het fusieproces te ondersteunen. Per 1 januari 2011 ontstaat door herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen de nieuwe gemeente Stichtse Vecht. De gemeente Abcoude en De Ronden Venen vormen vanaf deze datum één nieuwe gemeente met de naam De Ronde Venen.

Fusieproces
De provincie Utrecht wil met deze bijdrage het fusieproces versoepelen. Op voorstel van Gedeputeerde Staten hebben Provinciale Staten bij de behandeling van de voorjaarsnota 2010 ingestemd met het bedrag.

Voor persinformatie:
joyce.veul@provincie-utrecht.nl, (030) 258 21 53

Voor algemene vragen:
info@provincie-utrecht.nl, (030) 258 91 11