Gemeente Haren

Gemeente stimuleert particulier bouwen

woningbouw Onnen

23/11/2010

De gemeente Haren geeft jonge gezinnen en starters de kans om zelf een huis te ontwerpen en te bouwen. Op de locaties Hooiveld (Koelandsdrift nr. 4 )en Elshof in Onnen is ruimte voor woningbouw.

Samen met Dorpsbelangen Onnen willen we de woningbouw in Onnen stimuleren door mensen de kans te geven samen te bouwen. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van het zogenaamd Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Dat betekent dat mensen een huis op maat kunnen ontwerpen en bouwen. De kosten zijn lager omdat er geen commerciële ontwikkelaar bij betrokken is. Daarnaast kunnen kosten gedrukt worden omdat materialen gezamenlijk ingekocht worden. De particuliere bouwers krijgen ondersteuning van een organisatie die helpt met de ontwerpen, de bouw en de contracten.

Mensen die willen huren in plaats van kopen kunnen ook meedoen. In dat geval wordt er samengewerkt met een ontwikkelaar of woningcorporatie die dan eigenaar van de woning wordt en de financiële risico's draagt.

We willen graag weten of er belangstelling is. Bij voldoende belangstelling zullen we met de betrokkenen gaan praten over het vervolgproces.

Belangstellenden kunnen zich melden bij Willem Schwertmann van de gemeente Haren. Telefoon: 050-5339911 of mail: wj.schwertmann@haren.nl