Rechtbank Breda


Geen onrechtmatig gedrag CZ tegen noordelijke ziekenhuizen

Breda, 23 november 2010 - Zorgverzekeraar CZ in Tilburg heeft niet verkeerd gehandeld door op haar website te vermelden, dat zij met het Bethesda Ziekenhuis in Hoogeveen geen contracten sluit voor borstkankerzorg. Ook mag CZ blijven bekend maken, dat zij het Scheper Ziekenhuis in Emmen indeelt in de categorie âkan beterâ. Dat is de uitkomst van het kort geding, dat de twee ziekenhuizen tegen CZ hadden aangespannen.

De voorzieningenrechter oordeelt dat zorgverzekeraars met de komst van de zorgverzekeringswet meer beleid- en beslisvrijheid hebben gekregen en dat zij op basis van eigen criteria de beste zorgaanbieders mogen contracteren. CZ heeft op grond van deskundigenrapporten mogen besluiten een verband te leggen tussen het aantal uitgevoerde operaties en de kwaliteit van zorg op het gebied van borstkanker. Het kan wel zijn, dat er ook deskundigenrapporten zijn, die dat verband niet of minder leggen. Maar dat maakt het gedrag van CZ nog niet onrechtmatig, omdat CZ op dit punt een aanzienlijke keuzevrijheid heeft.

CZ heeft in haar publiciteit na een eerder kort geding voldoende nuancering aangebracht. Zij heeft voldoende duidelijk naar voren gebracht, dat haar opvattingen over beide ziekenhuizen niet betekenen, dat de zorg in die ziekenhuizen slecht is. In een eerder kort geding was het CZ nog verboden om al voor 15 oktober j.l. een lijst van ziekenhuizen, verdeeld over 4 categorieën te publiceren.

LJ Nummer

BO4765

Zie het origineel
Bron: Rechtbank Breda
Datum actualiteit: 23 november 2010