Eerste Kamer der Staten Generaal

Wijziging Winkeltijdenwet aangenomen en overig nieuws

23 november 2010

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel

* Inkadering in Winkeltijdenwet van bevoegdheid vrijstellingverlening of toekenning ontheffingsbevoegdheid in verband met toeristische aantrekkingskracht gemeenten (31.728)

na hoofdelijke stemming met 36 stemmen voor en 33 stemmen tegen aangenomen.

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de

* brief aan de Voorzitter van de Eerste Kamer inzake subsidiarteitstoets voorstel wijziging verordening voedseldistributie aan de meest behoeftigen (32.552, A (herdruk)) pdf icoon