Greenpeace

Greenpeace verwelkomt vonnis illegale handel elektronisch afval

22 november 2010

Zwolle, Nederland -- Greenpeace is verheugd dat de illegale handel in elektronisch afval voor het eerst tot veroordelingen heeft geleid. De straffen die de rechter in Zwolle zojuist aan vier handelaren oplegde, van een werkstraf van 120 uur tot een celstraf van een jaar, zijn het begin van de aanpak van een groter netwerk. `Het gaat om het topje van de ijsberg', stelt Ilze Smit, campagneleider giftige stoffen en groene elektronica bij Greenpeace, vanuit de rechtbank. 'Uit recente berichten van politie, douane en VROM-inspectie blijkt dat de illegale export van het afval naar Ghana onverminderd doorgaat. De wet die deze uitvoer verbiedt, wordt onvoldoende gehandhaafd.'

In 2008 startte de politie IJsselland een onderzoek naar deze criminele praktijken, nadat Greenpeace had aangetoond dat veel van het in Nederland ingezamelde afval terechtkomt in Ghana. Daar vormt de verwerking van de elektronica een bedreiging voor mens en milieu. Mannen, vrouwen en kinderen worden daar blootgesteld aan de giftige stoffen uit onze afgedankte apparaten.

Op schroothopen in Ghana troffen specialisten van Greenpeace grote hoeveelheden giftige stoffen aan, waaronder lood, broom en weekmakers. Met de hand wordt de elektronica, vaak door kinderen, uit elkaar gehaald. Om het kostbare koper uit kabels te halen, worden deze verbrand, waarbij rookwolken met zeer giftige dioxinen vrijkomen.

Uit onderzoek van adviesbureau CREM blijkt dat het Nederlandse systeem voor de inzameling van elektronica grote gaten kent. Van slechts 15 procent van afgedankte computerapparatuur en bruingoed kan met zekerheid worden vastgesteld dat het bij een erkend recyclingbedrijf terechtkomt. Omdat de export van afgedankte elektronica naar ontwikkelingslanden is verboden, worden de spullen vaak verscheept als zijnde tweedehands en nog bruikbaar. Het overgrote deel van de spullen gaat echter linea recta naar de vuilnisbelt.

Greenpeace spoort al jaren producenten aan om hun elektronica vrij te maken van giftige stoffen als broom en PVC. `Daarnaast moeten bedrijven ook verantwoordelijkheid nemen voor de recycling van hun producten', stelt Smit. `Het kan niet zo zijn dat afgedankte elektronica via onze havens Nederland verlaat, richting landen die niet over de faciliteiten beschikken om dat afval op mens- en milieuvriendelijke wijze te verwerken.'

Links:

Het rapport van Greenpeace over de dump van elektronisch afval in Ghana

Contact informatie

*

Ilze Smit, campagneleider giftige stoffen en groene elektronica bij Greenpeace, 06 5362 38 18 Leon Varitimos, persvoorlichter bij Greenpeace, 06 2503 10 12