Ministerie van DefensieAntwoorden naar aanleiding van het artikel `HAWK personeel wist niet van gevaren. Afweer waar je kanker van krijgt'

23 november 2010

Ondertekenaar: minister van Defensie

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de vragen van de leden Eijsink (PvdA) en Van Dijk (SP) over het artikel `HAWK personeel wist niet van gevaren. Afweer waar je kanker van krijgt' (ingezonden 6 september 2010 met kenmerk 2010Z12261).

DE MINISTER VAN DEFENSIE Drs. J.S.J. Hillen

Verwijzingen

* Antwoorden naar aanleidng van het artikel `HAWK personeel wist niet van gevaren. Afweer waar je kanker van krijgt' * Kamerstuk | 23 november 2010 | pdf, 3 pagina's, 27 KB

Zie het origineel