Ministerie van Defensie



Kamerbrief onderzoek Politieacademie naar contacten politie en veteranen

23 november 2010

Ondertekenaar: minister van Defensie

Met de brief van 11 november jl. (kenmerk 32500-X-7/2010D44419) heeft de vaste commissie van Defensie mij verzocht de Kamer te informeren over het tijdstip waarop het onderzoek naar de aard en omvang van de contacten tussen de politie en veteranen gereed zal zijn. Met deze brief voldoe ik aan dit verzoek.

DE MINISTER VAN DEFENSIE Drs. J.S.J. Hillen

Verwijzingen

* Kamerbrief onderzoek Politieacademie naar contacten politie en veteranen * Kamerstuk | 23 november 2010 | pdf, 1 pagina, 22 KB

Zie het origineel