Ministerie van DefensieKamerbrief nota `Recreatief medegebruik van defensieterreinen'

23 november 2010

Ondertekenaar: minister van Defensie

Naar aanleiding van het verzoek van de vaste commissie voor Defensie van 1 november jl. (kenmerk 32500-X-6/2010D41945) bied ik u hierbij de nota `Recreatief medegebruik van defensieterreinen' aan. De nota is opgesteld mede naar aanleiding van de in december 2009 door de Kamer aangenomen motie Knops c.s. (Kamerstuk 32 123 X, nr. 69).

DE MINISTER VAN DEFENSIE Drs. J.S.J. Hillen

Verwijzingen

* Kamerbrief onderzoek Politieacademie naar contacten politie en veteranen * Kamerstuk | 23 november 2010 | pdf, 1 pagina, 22 KB

* Nota `Recreatief medegebruik van defensieterreinen' * Beleidsnota | 23 november 2010 | pdf, 8 pagina's, 58 KB

Zie het origineel