NVLF---

23 november 2010
Gezondheidszorg

Principeakkoord CAO VVT 2010-2012

De vakbonden hebben na een lange tijd van onderhandeling op 20 november 2010 een principeakkoord bereikt over de CAO VVT. De looptijd van deze cao is van 1 maart 2010 tot 1 maart 2012.

Een paar belangrijke punten op een rijtje:

* Er is een structurele loonsverhoging overeengekomen. Deze is als volgt opgebouwd:
Algemene salarisverhoging per 1-9-2010 van 0,50%
- Eenmalige uitkering december 2010 van 0,60% van het jaarsalaris 2010

- Algemene salarisverhoging per 1-1-2011 van 0,75%
- Algemene salarisverhoging per 1-7-2011 van 0,75%
- Verhoging eindejaarsuitkering 2011 met 0,50%.
* De werkgever zal het initiatief nemen om de werknemer met een nulurencontract een contract met een gemiddeld aantal uur per week aan te bieden.

* Iedere werkgever wordt verplicht om ten minste 2% van zijn loonsom te gebruiken voor scholing van werknemers. Hiervoor moet een scholingsplan worden opgesteld.

* De thema's werkdruk en veiligheid krijgen een hoge prioriteit binnen de organisaties.

* Per 1 januari 2012 wordt het Persoonlijk Levensfasebudget gefaseerd ingevoerd.

De leden van de NVLF die onder deze cao werken hebben de mogelijkheid te reageren op dit principeakkoord. Binnenkort ontvangen zij daarover een mailbericht met de tekst van het akkoord en de reactietermijn.