Gemeente Hellevoetsluis


Gemeente ondersteunt minima in collectieve ziektekostenverzekering

De gemeente Hellevoetsluis heeft besloten haar bijdrage aan minima die deelnemen aan de collectieve ziektekostenverzekering, te verhogen naar EUR 6,- per maand. De verhoging van de bijdrage is vastgesteld door het college van B&W om minima tegemoet te komen in de stijging van de premie en om minima te stimuleren deel te nemen aan de collectieve ziektekostenverzekering.

Sinds 1 januari 2006 kunnen minima met een inkomen tot 110 procent van de bijstandsnorm in Hellevoetsluis deelnemen aan een collectieve ziektekostenverzekering. Om deelname te stimuleren heeft de gemeente Hellevoetsluis destijds besloten om per deelnemer een korting van EUR 5,- te geven op de maandpremie. Tussen 2006 en 2010 is de premie met 6 procent gestegen en de premie voor volgend jaar stijgt met 9 procent. Om tegemoet te komen aan deze kostenstijging verhoogt de gemeente de maandbijdrage van EUR 5,- naar EUR 6,-.

11/23/2010