Gemeente Voorschoten

gelopen

Feest hockeyclub uit de hand gelopen

Afgelopen zaterdag, 20 november vond een jeugdledenfeest plaats bij hockeyvereniging Forescate. In de loop van de avond / nacht is het feest op de hockeyclub uit de hand gelopen, waardoor politie-inzet noodzakelijk was. Hierbij zijn elf mensen aangehouden, waaronder zeven minderjarigen. De aanhoudingen waren resultaat van geweld en beledigingen jegens politie-agenten, opruiing en het niet voldoen aan bevelen van de politie. Er zijn ongeveer dertig politiefunctionarissen, waaronder politie te paard en hondenbegeleiders, ingezet om de rust zo veel mogelijk te herstellen.

Feest voldeed aan de Algemene Plaatselijke Verordening

Voorafgaand aan 20 november is bij de gemeente Voorschoten melding gemaakt van het feest. Deze voldeed aan de APV (art 4.3) waarbij er 12 maal per jaar een overschrijding van de geluidsnormen mag zijn. Op 12 november jl. heeft de gemeente deze melding gepubliceerd in de informatie-pagina van " Groot Voorschoten" en op de website van de gemeente.

Nauw overleg tussen politie en bestuur van de hockeyvereniging

Ook zijn in de afgelopen jaren tussen de gemeente, de politie en het bestuur van de vereniging afspraken gemaakt over geluidsoverlast en hebben gesprekken plaatsgevonden ten aanzien van het alcoholbeleid en het vrijmaken van het terrein met name na feesten. Voorafgaand aan het feest van 20 november is contact geweest tussen de vereniging en wijkagente, waarin onder andere gerefereerd is aan de mogelijke maatregelen ten aanzien van het vrijmaken van het terrein. De wijkagente heeft dit doorgegeven aan de Commandant van Dienst, die dit op zijn beurt in de briefing voor die avond heeft meegenomen. Ondanks deze inspanningen en de inspanningen van het bestuur van de hockeyvereniging om het feest zo goed mogelijk te laten verlopen, is het feest van 20 november uit de hand gelopen.

Vervolg

De vraag die nu voorligt, is hoe dergelijke ongeregeldheden in de toekomst vermeden kunnen worden. Daarom vind er deze week nog een gesprek plaats tussen de gemeente, de politie en het bestuur van de hockeyvereniging om samen te kijken naar mogelijke effectieve preventieve maatregelen.


* 23 november 2010